Clwb Plant Bodafon - Llandudno - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 30/11/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Gofal Plant trwy'r dydd. Tymor ysgol yn unig.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Clwb Brecwast, Clwb Cinio, Clwb Pnawn a Clwb ar ol Ysgol hefyd ar gael - cysylltwch a'r ysgol am fanylion.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 11:15 - 18:00
Dydd Mawrth 11:15 - 18:00
Dydd Mercher 11:15 - 18:00
Dydd Iau 11:15 - 18:00
Dydd Gwener 11:15 - 18:00

  Ein costau

 • £7.00 per Awr - Clwb cinio - Clwb Cinio – casglu am 12.55pm (cinio ysgol yn daladwy i’r ysgol neu dewch a chinio)
 • £1.00 per Awr - Sesiynau galw heibio ar gael 3.00pm - 3.15pm
 • £10.00 per Sesiwn - ar ol ysgol tan 6pm
 • £7.00 per Sesiwn - ar ol ysgol tan 4:30pm
 • £18.00 per Sesiwn - 11.15am - 3.15pm ((cinio ysgol yn daladwy i’r ysgol neu dewch a chinio)
 • £1.00 per Sesiwn - Sesiynau galw heibio ar gael 3.00pm - 3.15pm
 • £3.00 per Sesiwn - Codir £3.00 am bob 5 munud rydych yn hwyr.

Brodyr a chwiorydd (£7.50 sesiwn llawn tan 6.00pm)


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Ysgol Bodafon

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Bodafon
Bodafon Road
Llandudno
LL30 3BA Hygyrchedd yr adeilad