Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 52 o 52 gwasanaeth

Rhyme and Sign - Llyfrgell Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Musical signing sessions for babies and toddlers at Penarth Library. Action and singing sessions using baby signing take place for under fives. Take's place on Wednesday's at 10:00am Booking Essential (Friday prior to the Wednesday session) - 02920 708438

Amser Stori - Llyfrgell Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Amser Stori a chrefft AM DDIM bob dydd Mawrth 2:00pm - 2:30pm. Rhaid archebu lleoedd drwy ffonio'r llyfrgell pan fydd yn agor am 10am ar ddiwrnod y sesiwn. Rhaid archebu pob dosbarth drwy'r llyfrgell.

Amser Stori - Llyfrgell Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cyfle i fwynhau stori a chan yn y Gymraeg! Pob bore Llun yn ystod tymor ysgol am 10.00yb

Amser Stori - Llyfrgell, Llanilltud Fawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Croeso i blant 0 – 4 oed a’u rhieni i ymuno mewn sesiwn hwyliog o stori a chân. Pwrpas grŵpiau Amser Stori yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant gan gyflwyno'ch rhai bach i'r Gymraeg mewn modd rhyngweithiol a hwylus. Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach ...

Amser Stori / Welsh Story Time (Llyfrgell Y Barri) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sesiynau amser stori a chân wythnosol i blant 0-4 oed a’u rhieni. Mae’r sesiynau hwliog, sydd yn rhad ac am ddim, yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. I archebu lle ebostiwch: bethan@menterbromorgannwg.cymru Bob Dydd Mawrth am 10am, yn ystod y tymor ysgol

Amser Stori Llyfrgell y Bontfaen - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Amser stori cyfrwng Cymraeg i fabanod a phlant 0-4 oed Amser stori a chaneuon i blant cyn oed ysgol. Bob prynhawn dydd Iau yn ystod y tymor 13.30- 14:00

Amser Stori yn Llyfrgell y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae archebion ar gyfer y dosbarth hon yn agor ar Ddydd Llun. Ar gyfer plant cyn oed ysgol: Amser Stori a chrefft bob Dydd Mercher 2:00yp - 2:30yp

Amser stori yn Llyfrgell y Bont-faen - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Trwy fynychu amser stori bydd eich plentyn yn cael y cyfle i: - Wrando ar straeon a gwneud gweithgaredd crefft syml - Rhyngweithio â’u cyfoedion - Archwilio’r llyfrgell a byd rhyfeddol llyfrau! - A mwynhau eu hunain yn fawr!

Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.

Baby and Toddler Swim Barry Leisure Centre - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Getting pre-schoolers comfortable in the water is a priority for us. We believe that swimming is a life skill capable of enhancing anyone’s future quality of life! Our instructors will ensure that they learn valuable swimming skills in a safe and welcoming environment with plenty of fun...

Barry Leisure Centre Soft Play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Soft Play is back! Great fun for the kids and ideal for tiring your little ones out. Mae'r sesiynau yn daladwy yn y dderbynfa ( cerdyn yn unig ) Llun - 1pm i 3pm £2.70

Barry YMCA Gym Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gymtots is an open play, drop in class, where the children will have the opportunity to explore the gymnasium as well as soft play and learn basic gymnastic movements alongside their parents in a fun, safe and child friendly environment. The children have access to the entire gym, whether this ...

Bownsio a Rhigwm - Llyfrgell Y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau canu i blant 0 - 12 mis oed Bwriad y grŵp yw cynnig cyfle i rhieni a gofalwyr gyfarfod yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu. Mae'r grŵp yn darparu gweithgareddau sy'n hyrwyddo datblygiad plant o enedigaeth i oedran ysgol. Mae’n gyfle gwych i rhieni/gofalwyr rannu...

Brockhill Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We meet in term time at Brockhill Community Hall Lower Penarth every Friday 9.30am - 11am term-time only, cost £2.00 per family. Parents, grandparents and carers with their babies and toddlers are warmly invited (new born - 5 years). Toys and activities are set up for you to enjoy with your...

Clap, Tap a Rhigwm yn Llyfrgell Llanilltud Fawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiwn i rieni/gofalwyr/rhieni-cu a phlant oed cyn ysgol. Mae’r sesiwn yma yn cynnig straeon sy’n addas i’r oedran, rhigymau, cydganu a phypedau gan ei wneud yn hawdd i’ch rhai bach i ymuno yn yr hwyl!

Coastlands Caterpillars - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Coastlands Caterpillars is a friendly baby and toddler group held at Coastlands Church, Tennyson Road, Barry on Thursday mornings, 9.30am - 11am . Crafts, singing, playing and snacks. Come and join us! £1 per family.

Cylch Ti A Fi Dinas Powys - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylch T a Fi yn cael ei gynnal yn y Kynance, Dinas Powys. ( ar waelod y comin) Dyma ddechrau’r daith i roi yr iaith Gymraeg i’ch plentyn. Rydyn ni’n cwrdd bob bore Gwener-yn ystod tymor yr ysgol- am 10-11.30 yb. Rydyn ni’n croesawi babis/ plant nes cyfnod mynd i’r ysgol, a’i rhieni; byddwn...

Cylch Ti A Fi Llanilltud Fawr (Gwener) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Grŵp rhieni/gofalwyr a phlant sy'n addas ar gyfer rhai bach o'u genedigaeth tan oedran ysgol. Dim Cymraeg? Dim pryderon! Mae'r grŵp ar gyfer siaradwyr rhugl a di-Gymraeg fel ei gilydd; ein nod yw cynnig blas i chi a'ch plentyn o'r iaith Gymraeg wrth i chi chwarae am £3 y plentyn. Edrychwn ymlaen ...

Cymraeg i Blant Bro Morgannwg - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Cyn Ysgol Cyflym! - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Grŵp cyn-ysgol sy'n seiliedig ar gerddoriaeth, sy'n cael ei redeg gan arbenigwyr cerdd blynyddoedd cynnar.

Dinas Powys Childminders Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

There is now a booking system so if you would like to attend please call Leighanne on 07904426345 and she can book you on. Everyone welcome. Term time only not open on inset days.

Dinas Powys Parent and Toddler Group - Community Centre - Murch Dinas Powys - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Parent/Grandparent, baby & toddler group, Dinas Powys. Meeting Friday afternoons 13:15-14:45 during school term time (not school holidays) in the Scout Hall, Highwalls Road, Dinas Powys. Free Play | Crafts | Singing | Refreshments | Stories Run By Dinas Powys Baptist Church

Little Fishes Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Parent and toddlers group. Friday at 9:30-11am in the schoolroom in the church (term-time only). Friendly group with art and crafts, singing, bible story and a cup of tea for mum/dad.

Little Rainbow Play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a softplay hire company that also provides stay and play events to the local community. Follow Little Rainbow Play for dates and times.

Meet on Mondays - Rhoose - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Group for parents/grandparents and their preschool babies and children. We provide a warm welcome and a listening ear. Toys, fun craft activities and music for the children, along with healthy snacks and toast. Tea and coffee for the adults.

Memo Starlings - Stay and Play Sessions - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith A group where pre-school children and their grown-ups will be invited to play, create and learn together. With a focus on open-ended play and natural resources, Starlings sessions will encourage your little ones to be creative and curious while developing their cognitive and social skills as...

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend offers children’s music classes across South Wales, We have our own bespoke unit with stay and play faciltiy in Pant wilkins Stables called 'The tiny Treehouse', but also run at various venues including Radyr, Llandaff, Cyncoed, Canton, Roath, Heath,...

Moo Music Vale - All Saints Church Hall, Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Glyndwr Community Centre - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Llantwit Major - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - The Gathering Place - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Motion Control - Tots in Motion - Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Tots in Motion is a 45 min for our preschoolers aged 3-5yrs.   This introductory dance class uses creative, imaginative role-playing and fun props. This class may involve pretending to be animals, playing instruments to learn rhythm, learning balancing, skipping and running and techniques to...

Mother & Baby Yoga - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mother & Baby Yoga: A space for Mother & Baby to connect, to promote calm and do some light stretching and exercise for Mum. Toddler Yoga: A space for your toddler to release energy and promote calmness through songs, stories, role play and stretches.

Parent and Baby Swimming Lessons - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Swim Wales Frame work. Providing Swimming Lessons for Parent and Babies 0-18 months / Parent and Child 19-36 months. Water confidence / water support / introducing your baby into the water.

Parenting Village - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

A gathering of mums with their babies and toddlers for a chat and catch up.

Pel Droed Dinki Dragons - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dinki Dragons is dedicated to providing children with an excellent foundation in football and a positive, nurturing environment in which to learn and grow, whilst developing fundamental skills such as passing, dribbling, shooting, and teamwork. The emphasis is on having fun and building...

Pioneer Hall Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de! Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle...

Rhigwm ac Arwydd - Llyfrgell Y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau canu gan ddefnyddio arwyddo babanod i blant 0-5 oed. Dim angen archebu. Dydd Llun 9.45yb a Ddydd Iau 9.45yb Mae'r grŵp yn darparu gweithgareddau sy'n hyrwyddo datblygiad plant o enedigaeth i oedran ysgol. Mae’n gyfle gwych i rieni/gofalwyr gwrdd i gymdeithasu a rhannu profiadau mewn...

Scallywags - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Scallywags Playgroup at Bethesda Chapel, Fairoaks, Dinas Powys. Tuesday 9.30am -11am (term time only) Activities include: free play time in large hall for older toddlers with ride-on toys, rockers, table-top toys, jigsaw puzzles, colouring, playdough, craft, home corner. Separate, quieter area...

Seedlings Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We seek to provide a safe and welcoming environment for pre-school children to learn and play. Our aim is to encourage and support parents and carers in our community. Mae grŵp Plant Bach Egin yn cwrdd ar ddydd Gwener o 9.30 am yn ystod y tymor. Mae'n grŵp sy'n cael ei redeg gan yr eglwys ac mae ...

Storïau Dydd Sadwrn yn Llyfrgell Llanilltud Fawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Trwy fynychu amser stori bydd eich plentyn yn cael y cyfle i: - Wrando ar straeon a gwneud gweithgaredd crefft syml - Rhyngweithio â’u cyfoedion - Archwilio’r llyfrgell a byd rhyfeddol llyfrau! - A mwynhau eu hunain yn fawr!

Story Babies Bridgend and Vale of Glamorgan baby sensory classes suitable for babies from birth. - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Classes are based around our exclusive stories, I then bring these stories to life with fun and colourful sensory activities. Imagine a world of bubbles, light shows, messy play, music, parachute fun, social play and a relaxation strokes massage. Our classes are split into two age groups 0-6...

Structured GymTots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gymtots Structured is a parent and child drop in structured class which is coach led. Parents and children are encouraged to work around circuits of equipment whilst being supported and guided by our coaches. This class aims to build upon children’s agility, balance, climbing, co-ordination,...

Ti a Fi Llyfrgell y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob unigolyn gyda breichiau agored i’n Cylchoedd Ti a Fi gan ein bod yn credu fod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg a dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle i chi a’ch plentyn gwrdd yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a...

Ti a Fi Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob unigolyn gyda breichiau agored i’n Cylchoedd Ti a Fi gan ein bod yn credu fod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg a dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle ichi a’ch plentyn gwrdd yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a...

Ti a Fi Ysgol Pen y Garth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob unigolyn gyda breichiau agored i’n Cylchoedd Ti a Fi gan ein bod yn credu fod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg a dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle ichi a’ch plentyn gwrdd yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a...

Ti a Fi Ysgol Sant Baruc - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob unigolyn gyda breichiau agored i’n Cylchoedd Ti a Fi gan ein bod yn credu fod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg a dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle ichi a’ch plentyn gwrdd yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a...

Trinity Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Trinity Toddlers provides an opportunity for parents and carers to relax and have a chat while the children play in the upstairs hall on a Thursday morning, 9.15am - 11am during term-time We always have a craft session followed by singing.

The Nature Play Patch - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae The Nature Play Patch yn grŵp aros a chwarae awyr agored cyfan i blant 6 oed ac iau. Rydyn ni'n cael hwyl yn chwarae tu allan beth bynnag fo'r tywydd. Bydd amrywiaeth o wahanol orsafoedd chwarae dan arweiniad plant i’w harchwilio, megis y gegin fwd, gwneud potions, archwilio yn y parth...

YMCA Barry GymBabies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

GymBabies is a parent and toddler session for babies, crawlers and wobblily walkers. It is the perfect way for the children to be introduced to gymnastics in a safe and sociable environment. This class will give your baby the opportunity for sensory and exploratory play using our gymnastics...

YMCA Barry GymJynx - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

GymJynx provides nursery aged children with the opportunity to take part in our fun, structured and independent gymnastics lesson. Parents can either stay and watch from our viewing area or drop off and go. This class aims to build upon children’s agility, balance, climbing, coordination,...