Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 53 o 53 gwasanaeth

Rhyme and Sign - Llyfrgell Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Musical signing sessions for babies and toddlers at Penarth Library. Action and singing sessions using baby signing take place for under fives. Take's place on Wednesday's at 10:00am Booking Essential (Friday prior to the Wednesday session) - 02920 708438

Amser Stori - Llyfrgell Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Amser Stori a chrefft AM DDIM bob dydd Mawrth 2:00pm - 2:30pm. Rhaid archebu lleoedd drwy ffonio'r llyfrgell pan fydd yn agor am 10am ar ddiwrnod y sesiwn. Rhaid archebu pob dosbarth drwy'r llyfrgell.

Amser Stori - Llyfrgell Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cyfle i fwynhau stori a chan yn y Gymraeg! Pob bore Llun yn ystod tymor ysgol am 1000

Amser Stori - Llyfrgell, Llanilltud Fawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Croeso i blant 0 – 4 oed a’u rhieni i ymuno mewn sesiwn hwyliog o stori a chân. Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant gan gyflwyno'ch rhai bach i'r Gymraeg mewn modd rhyngweithiol a hwylus. Mae grŵp Rhieni a...

Amser Stori / Welsh Story Time (Llyfrgell Y Barri) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sesiynau amser stori a chân wythnosol i blant 0-4 oed a’u rhieni. Mae’r sesiynau hwliog, sydd yn rhad ac am ddim, yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. I archebu lle ebostiwch: bethan@menterbromorgannwg.cymru Bob Dydd Mawrth am 10am, yn ystod y tymor ysgol

Amser Stori Llyfrgell y Bontfaen - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Amser stori cyfrwng Cymraeg i fabanod a phlant 0-4 oed Amser stori a chaneuon i blant cyn oed ysgol. Bob prynhawn dydd Iau yn ystod y tymor 13.30- 14:00

Amser Stori yn Barry Library - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sylwch fod archebion ar gyfer y dosbarth hwn ar agor ar ddydd Llun. Ar gyfer plant cyn oed ysgol: Amser Stori a chrefft bob dydd Mercher o 10:30am -11:00am a 2:00pm - 2:30pm

Amser stori yn Llyfrgell y Bont-faen - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Trwy fynychu amser stori bydd eich plentyn yn cael y cyfle i: - Wrando ar straeon a gwneud gweithgaredd crefft syml - Rhyngweithio â’u cyfoedion - Archwilio’r llyfrgell a byd rhyfeddol llyfrau! - A mwynhau eu hunain yn fawr!

Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.

Baby and Toddler Swim Barry Leisure Centre - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Getting pre-schoolers comfortable in the water is a priority for us. We believe that swimming is a life skill capable of enhancing anyone’s future quality of life! Our instructors will ensure that they learn valuable swimming skills in a safe and welcoming environment with plenty of fun...

Barry Leisure Centre Soft Play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Soft Play is back! Great fun for the kids and ideal for tiring your little ones out. Mae'r sesiynau yn daladwy yn y dderbynfa ( cerdyn yn unig ) Llun - 1pm i 3pm £2.50

Barry YMCA Gym Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

A drop in session for children under 4 years old accompanied by parents/guardians. The class is semi structured, with a combination of free play and coach led activities where the children will lean basic gymnastic movements alongside their parents in a fun, safe and child friendly environment.

Barry YMCA GymBabies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

This is a drop-in parent and toddler session for children under the age of 18 months who will be introduced to gymnastics in a safe and sociable environment. No older siblings will be allowed into this class as this is the opportunity for our youngest members to have full access to the...

Bownsio a Rhigwm - Llyfrgell Y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau canu i blant 0 - 12 mis oed Bwriad y grŵp yw cynnig cyfle i rhieni a gofalwyr gyfarfod yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu. Mae'r grŵp yn darparu gweithgareddau sy'n hyrwyddo datblygiad plant o enedigaeth i oedran ysgol. Mae’n gyfle gwych i rhieni/gofalwyr rannu...

Brockhill Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We meet in term time at Brockhill Community Hall Lower Penarth every Friday 9.30am - 11am term-time only, cost £2.00 per family. Parents, grandparents and carers with their babies and toddlers are warmly invited (new born - 5 years). Toys and activities are set up for you to enjoy with your...

Clap, Tap a Rhigwm yn Llyfrgell Llanilltud Fawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiwn i rieni/gofalwyr/rhieni-cu a phlant oed cyn ysgol. Mae’r sesiwn yma yn cynnig straeon sy’n addas i’r oedran, rhigymau, cydganu a phypedau gan ei wneud yn hawdd i’ch rhai bach i ymuno yn yr hwyl!

Coastlands Caterpillars - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Coastlands Caterpillars is a friendly baby and toddler group held at Coastlands Church, Tennyson Road, Barry on Thursday mornings, 9.30am - 11am . Crafts, singing, playing and snacks. Come and join us! £1 per family.

Cylch Ti A Fi Dinas Powys - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylch T a Fi yn cael ei gynnal yn y Kynance, Dinas Powys. ( ar waelod y comin) Dyma ddechrau’r daith i roi yr iaith Gymraeg i’ch plentyn. Rydyn ni’n cwrdd bob bore Gwener-yn ystod tymor yr ysgol- am 10-11.30 yb. Rydyn ni’n croesawi babis/ plant nes cyfnod mynd i’r ysgol, a’i rhieni; byddwn...

Cylch Ti A Fi Llanilltud Fawr (Gwener) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Grŵp rhieni/gofalwyr a phlant sy'n addas ar gyfer rhai bach o'u genedigaeth tan oedran ysgol. Dim Cymraeg? Dim pryderon! Mae'r grŵp ar gyfer siaradwyr rhugl a di-Gymraeg fel ei gilydd; ein nod yw cynnig blas i chi a'ch plentyn o'r iaith Gymraeg wrth i chi chwarae am £3 y plentyn. Edrychwn ymlaen ...

Cymraeg i Blant Bro Morgannwg - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Dinas Powys Parent and Toddler Group - Community Centre - Murch Dinas Powys - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Parent/Grandparent, baby & toddler group, Dinas Powys. Meeting Friday afternoons 13:15-14:45 during school term time (not school holidays) in the Scout Hall, Highwalls Road, Dinas Powys. Free Play | Crafts | Singing | Refreshments | Stories Run By Dinas Powys Baptist Church

Drama Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Each session starts with a story which we explore using teacher- led music, movement and dramatic activities designed to promote language development, coordination, rhythm and emotional intelligence. Following this there is 30 minutes of Montessori inspired open- ended play where parents and...

Eco Mums Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Join our local inclusive group for friendly chat and support. Do you want help with breastfeeding, baby-wearing, cloth nappies and everything eco, then this is the group for you. Come along to support others with your own experience, total beginners welcome too 💚

GymJynx - Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We have a few spaces left for new gymnasts in our highly popular GymJynx classes (3-4 Years) ⭐️ Please email Megan@ymcabarry.org.uk for more information. Or sign up via our website: www.ymcabarry.org.uk From the age of three, Gymjynx offers your child fun structured gymnastics lessons. Children...

Little Fishes Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Parent and toddlers group. Friday at 9:30-11am in the schoolroom in the church (term-time only). Friendly group with art and crafts, singing, bible story and a cup of tea for mum/dad.

Little Rainbow Play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a softplay hire company that also provides stay and play events to the local community. Follow Little Rainbow Play for dates and times.

Littles Journey Play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Come and explore the wonder of messy play at a new baby and toddler class in Stanwell Road Baptist Church, Penarth. We will be exploring different themes each week via a variety of textures and materials. In this child led class your little ones will enjoy getting messy and learning so much...

Meet on Mondays - Rhoose - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Group for parents/grandparents and their preschool babies and children. We provide a warm welcome and a listening ear. Toys, fun craft activities and music for the children, along with healthy snacks and toast. Tea and coffee for the adults.

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend offers children’s music classes across South Wales, We have our own bespoke unit with stay and play faciltiy in Pant wilkins Stables called 'The tiny Treehouse', but also run at various venues including Radyr, Llandaff, Cyncoed, Canton, Roath, Heath,...

Moo Music Vale - All Saints Church Hall, Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Glyndwr Community Centre - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - Llantwit Major - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Moo Music Vale - The Gathering Place - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Moo Music is a great fun and interactive regular music session where the children can sing, dance, dress up and play. Music is an essential part of every child's development and the 125 original Moo Music songs used at the sessions are positive, uplifting, fun and educational. The interactive...

Morning Mini Music Sessions - Penarth Pier Pavilion - Wednesday 9.30 - 10.15 or 10.45 - 11.30am - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Come along and experience joyful, high quality music sessions for under-5s and their parents/guardian. Children will enjoy joining in with songs, rhymes, dances, and games led by inspiring professional musicians with live music. Learn lots of fun ways to engage musically with your little one...

Motion Control - Tots in Motion - Barry - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Tots in Motion is a 45 min for our preschoolers aged 3-5yrs.   This introductory dance class uses creative, imaginative role-playing and fun props. This class may involve pretending to be animals, playing instruments to learn rhythm, learning balancing, skipping and running and techniques to...

Mums and Tots - Salvation Army Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Pwrpas y Grŵp Rhieni a Phlant Bach yw cynnig cyfle i rieni a gofalwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned! Mae'r grŵp yn darparu gweithgareddau sy'n hyrwyddo datblygiad plant o'u genedigaeth i oedran ysgol. Mae'n gyfle gwych i rieni/gofalwyr gyfarfod i...

Parent and Toddler Learn and Play session - St Athan - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Parent and Toddler play session. Activities include baby corner, toys, arts and crafts, story time, singing and drink and snack. Digon o le i rieni ddod â'u plentyn bach. Mae'r gost yn cynnwys byrbrydau a diodydd poeth - mae unrhyw beth arall yn rhodd i'r eglwys.

Parenting Village - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

A gathering of mums with their babies and toddlers for a chat and catch up.

Pel Droed Dinki Dragons - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dinki Dragons is dedicated to providing children with an excellent foundation in football and a positive, nurturing environment in which to learn and grow, whilst developing fundamental skills such as passing, dribbling, shooting, and teamwork. The emphasis is on having fun and building...

Pioneer Hall Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de! Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle...

Rhigwm ac Arwydd - Llyfrgell Y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sesiynau canu gan ddefnyddio arwyddo babanod i blant 0-5 oed. Dim angen archebu. Dydd Llun 9.45yb a Ddydd Iau 9.45yb Mae'r grŵp yn darparu gweithgareddau sy'n hyrwyddo datblygiad plant o enedigaeth i oedran ysgol. Mae’n gyfle gwych i rieni/gofalwyr gwrdd i gymdeithasu a rhannu profiadau mewn...

Scallywags - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Scallywags Playgroup at Bethesda Chapel, Fairoaks, Dinas Powys. Tuesday 9.30am -11am (term time only) Activities include: free play time in large hall for older toddlers with ride-on toys, rockers, table-top toys, jigsaw puzzles, colouring, playdough, craft, home corner. Separate, quieter area...

Seedlings Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We seek to provide a safe and welcoming environment for pre-school children to learn and play. Our aim is to encourage and support parents and carers in our community. Mae grŵp Plant Bach Egin yn cwrdd ar ddydd Gwener o 9.30 am yn ystod y tymor. Mae'n grŵp sy'n cael ei redeg gan yr eglwys ac mae ...

St Brides Major Parent And Toddler - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

A friendly group for parents/carers and children to get together, play and chat in the Café area. £2 per adult. No need to book – just come along. Price covers refreshments. The Library is also open to enable children to have quiet time or even have a nap!

Storïau Dydd Sadwrn yn Llyfrgell Llanilltud Fawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Trwy fynychu amser stori bydd eich plentyn yn cael y cyfle i: - Wrando ar straeon a gwneud gweithgaredd crefft syml - Rhyngweithio â’u cyfoedion - Archwilio’r llyfrgell a byd rhyfeddol llyfrau! - A mwynhau eu hunain yn fawr!

Structured GymTots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

A drop in session for parents and toddlers aged 2 years and over. A fun, sociable and engaging structured session where coaches will work with parents to introduce the children to the fundamental movements required for gymnastics. Structured GymTots classes are suitable for toddlers aged from...

Ti a Fi Llyfrgell y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob unigolyn gyda breichiau agored i’n Cylchoedd Ti a Fi gan ein bod yn credu fod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg a dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle ichi a’ch plentyn gwrdd yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a...

Ti a Fi Penarth - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob unigolyn gyda breichiau agored i’n Cylchoedd Ti a Fi gan ein bod yn credu fod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg a dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle ichi a’ch plentyn gwrdd yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a...

Ti a Fi Ysgol Sant Baruc - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob unigolyn gyda breichiau agored i’n Cylchoedd Ti a Fi gan ein bod yn credu fod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg a dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle ichi a’ch plentyn gwrdd yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a...

Totally Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Come chat with other mums and dads over a warm cup of tea or coffee and let the little ones play in a fun, safe environment. You will find a friendly welcome when you step inside. Totally Tots meets every Thursday during term-time from 9:30-11:00am & 1:00-2:30pm. Follow our FACEBOOK page for...

Trinity Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Trinity Toddlers provides an opportunity for parents and carers to relax and have a chat while the children play in the upstairs hall on a Thursday morning, 9.30am - 11am during term-time We always have a craft session followed by singing.

The Nature Play Patch - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae The Nature Play Patch yn grŵp aros a chwarae awyr agored cyfan i blant 6 oed ac iau. Rydyn ni'n cael hwyl yn chwarae tu allan beth bynnag fo'r tywydd. Bydd amrywiaeth o wahanol orsafoedd chwarae dan arweiniad plant i’w harchwilio, megis y gegin fwd, gwneud potions, archwilio yn y parth...