Trinity Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Trinity Toddlers provides an opportunity for parents and carers to relax and have a chat while the children play in the upstairs hall on a Thursday morning, 9.15am - 11am during term-time We always have a craft session followed by singing.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

0-4years

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Our only charge is £2 per session per adult.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Any parent/carer/guardian with a child or children of pre-school age
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Penarth Methodist Church
Woodland Place
Penarth
CF64 2EXCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Lifft

 Amserau agor

Thursdays 9:15am -11am during term-time