Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Pioneer Hall Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de!

Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle gwych i rieni/gwarchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch dwyieithog.

Wrth fynd i'r grŵp Rhieni a Phlant Bach bydd eich plentyn yn cael cyfle i:

- fwynhau chwarae a gwneud ffrindiau bach newydd
- dysgu caneuon bach syml y gallwch eu canu gyda’ch gilydd adref
- chwarae gyda phob math o degannau
- gwrando ar storïau
- chwarae gyda thywod a chla
- a joio!

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Parents and toddlers

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cost £3.00 per family

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone is made welcome
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Pioneer Hall
Beryl Road
Barry - Barry Town
CF62 8DNDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad
  • Croeso i fwydo ar y fron
  • Cyfleusterau newid babanod

 Amserau agor

Tuesdays (term-time only)
9am-11am