Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Rhigwm ac Arwydd - Llyfrgell Y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Sesiwn Rhigwm ac Arwydd. Sesiynau canu gan ddefnyddio arwyddo babi ers 0-5 oed. Dydd Llun 9.45am & Dydd Iau 9.45am=

Mae'r grŵp yn darparu gweithgareddau sy'n hyrwyddo datblygiad plant o'u genedigaeth i oedran ysgol. Mae'n gyfle gwych i rieni/gofalwyr gyfarfod i gymdeithasu a rhannu profiadau mewn awyrgylch ddwyieithog anffurfiol.

Drwy fynychu'r Grŵp Rhieni a Phlant Bach, bydd cyfle i'ch plentyn:
- mwynhau chwarae a gwneud ffrindiau newydd
- Mwynhau chwarae gyda theganau
- ddysgu canu caneuon dwyieithog syml y gallwch eu canu gyda'ch gilydd gartref
- wrando ar straeon dwyieithog ac edrych drwy lyfrau
- a wir yn mwynhau eu hunain!
Pwy ydym ni'n eu cefnogi

0-5 plant

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Vale Of Glamorgan Council
Library
Barry
CF63 4RWCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Mondays and Thursdays 9.45am – 10.15am. Generally term-time only.