Bownsio a Rhigwm - Llyfrgell Y Barri - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Sesiynau canu i blant 0 - 12 mis oed
Bwriad y grŵp yw cynnig cyfle i rhieni a gofalwyr gyfarfod yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu. Mae'r grŵp yn darparu gweithgareddau sy'n hyrwyddo datblygiad plant o enedigaeth i oedran ysgol. Mae’n gyfle gwych i rhieni/gofalwyr rannu profiadau mewn awyrgylch ddwyieithog anffurfiol. Trwy fynychu, bydd eich plentyn yn cael y cyfle i: - wneud ffrindiau newydd; mwynhau chwarae gyda theganau; dysgwch ganeuon dwyieithog syml y gallwch chi eu canu gyda'ch gilydd gartref; gwrando ar straeon dwyieithog ac edrych trwy lyfrau.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

0 - 1 mlwydd oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Vale Of Glamorgan Council
Library
Barry
CF63 4RWCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Mondays and Thursdays 11am. Generally term-time only, some exceptions.