Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 17 o 17 gwasanaeth

Busy Bods @ Ysgol Bodfari - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb Brecwast - O 8y.b ymlaen - Am Ddim! Mae Cylch Chwarae ar gael i blant 2 flwydd a thair mis oed hyd at blant 4 blwydd oed. Ceir awyrgylch cyfeillgar a chynnes yn cynnig gofal i blant ifanc cyn iddynt ddechrau addysg llawn amser. 11.30 - 3.10pm: £13.00 1pm - 3.10pm: £10.00 (am ddim i'r blant ...

Clwb Cefn Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Our aim at Clwb Cefn is to provide accessible, affordable, quality childcare for school age children out of school hours. We hope that our service will be able to support working families and those in education or training. We also aim to provide a stimulating recreational and educational...

Clwb Cefn Playgroup,After School and Holiday Club - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Our aim at Clwb Cefn is to provide accessible, affordable, quality childcare for Children aged 2 to 12 during term time and put of school hours. We hope that our service will be able to support working families and those in education or training. We also aim to provide a stimulating recreational ...

Cylch Chwarae Bumble Bees - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal plant i blant rhwng 2 i 4 oed. Rydym wedi ein cofrestru i ddarparu gofal ar gyfer plant Dechrau'n Deg, Addysg Gynnar a phlant sy'n gymwys i'r Cynnig Gofal Plant 30 awr. Mae pob aelod o staff yn gwbl gymwys a rhai ohonynt ag 20 mlynedd o brofiad o ofalu am blant.

Cylch Chwarae Bwnis Borthyn - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae cylch chwarae Bwnis Borthyn yn derbyn plant o ddwy a hanner oed hyd at oed ysgol llawn amser. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich plentyn yng ngofal ymarferydd gofal plant o'r ansawdd uchaf gyda'r holl gymwysterau diweddaraf . Mae gennym ymroddiad i'n holl blant i'w galluogi i...

Cylch Meithrin and Ti a Fi Llanrhaeadr - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Grwp chwarae Cymraeg sy'n cynnig gofal i blant 2 1/2 oed - oedran ysgol. Bydd plant yn cael cyfle i fwynhau chwarae gyda phlant eraill a dysgu trwy chwarae.

Cylch Meithrin Henllan - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Y mae Cylch Meithrin Henllan yn sefydliad cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg gyfeillgar gyda statws elusennol a sefydlwyd oddeutu 20 mlynedd yn ôl. Yr ydym yn hyrwyddo y Gymraeg trwy greu awyryglch hamddenol a hapus gan ganolbwyntio ar “Ddysgu trwy Chwarae” mewn amgylchedd ddiogel, ysgogol a meithringar. ...

Cylch Meithrin Llangollen - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu gofal eithriadol ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant 2 oed a throsodd. Rydym yn cynnig sesiynau bore/prynhawn a sesiynau diwrnod llawn. Rydym hefyd yn darparu hawl addysg gynnar am ddim ar gyfer plant y tymor ar ôl eu 3ydd pen-blwydd. Rydym yn cynnig addysg blynyddoedd cynnar ...

Cylch Meithrin Rhuthun - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch Meithrin nid er elw sydd yn cynnig Addysg Gynnar a gofal i blant 2 oed hyd at oed ysgol.

Cylch Meithrin Tremeirchion - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nod Cylch Meithrin Tremerichion yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant o ddwy flwydd oed hyd at oed ysgo a Meithrin Mwy. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu trwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdfrydig. Mae chwarae yn bwysig i bob agwedd o ddatblygiad plant. Felly, mae’r...

Cylch Meithrin Ysgol Dewi Sant - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Blynyddoedd Cynnar Cymraeg i blant 2-4 oed - 8.40-3.00 Clwb cymraeg ar ôl ysgol ar gyfer blant derbyn i blant oed ysgol blwyddyn 6 - 3-15.4.30

Faenol Playgroup Community Interest Company (CIC) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal plant ac addysg gynnar o safon i blant o 2 a hanner, hyd at 4 oed. Mae gennym dîm o staff hyfforddedig, gofalgar ac ymroddgar. Rydym wedi ein cofrestru gyda AGC ac rydym hefyd wedi cofrestru ar gyfer y cynnig gofal plant, cynllun hawl bore oes. Rydym yn amser tymor agored...

Gofal Plant Hiraddug - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal dydd llawn i blant rhwng 2-11oed

Meithrin Mwy Twm o'r Nant - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nôd Cylch Meithrin Mwy Twm o’r Nant yw darparu gofal sesiynol ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg o ansawdd i fechgyn a merched o 3oed hyd at oed ysgol.

St Asaph Community Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gofalu am blant o 2oed -at 4 blwydd oed nes eu bod yn mynd i ddosbarth derbyn