Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 10 o 10 gwasanaeth

Ar agor i weithwyr allweddol - Gaer Community Network Childcare Services - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Babes in the Wood Pre-school Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Caerleon Cherubs - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Cherubs yn glwb chwarae preifat nid er elw sy’n rhedeg ers blynyddoedd yng Nghaerllion gan edrych ar ôl plant o 2 oed 3 mis hyd at 4 oed. Rydym yn gylch chwarae Sicrwydd Ansawdd, gan ennill ailachrediad “Cymeradwy Iawn” ym mis Hydref 2016. Rydym wedi cwblhau archwiliad ESTYN yn ddiweddar...

Gofal Plant Dewin Disglair - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu gofal plant i blant 2-4 oed rydyn ni'n gweithio ar hyd ochr Dechrau'n Deg i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel, mae mannau cynnig gofal plant ar gael ynghyd â gofodau addysg gynnar a mannau preifat.

Langstone Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Little Acorns Playgroup (Carnegie) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Little Oaks Meithrin - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a professionally run playgroup in Rhiwderin Community Centre, near Bassaleg. We pride ourselves on providing a warm, friendly and fun environment to help the little ones in our care develop skills ready for school. We offer places to children between 2 and 4 years and 11 months. We are...

Little Oaks Pre-School - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

We offer care for children aged from 2 until school age. We offer sessional care, lunch club, wraparound care, all day care up to 6 hours ( 3 years and older) . We are also part of the childcare offer scheme and also accept payment under the government tax free scheme. We are term time only.

Ty Du Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

£9.00 Wedi cofrestru gyda'r AGC ac yn Aelod o PPA Cymru. Darparwr Addysg Gofrestredig ar gyfer plant 3 a 4 oed, nid oes gan leoliadau addysg am ddim yn y lleoliad hwn unrhyw gostau ychwanegol. Yn darparu ar gyfer plant ag anghenion arbennig. Man chwarae awyr agored. Ar agor amser tymor yn unig.