Langstone Playgroup - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 10/06/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. Contact Langstone Playgroup for further details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 26 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 26 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 2-5yrs


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Wrap around and holiday club is available at our sister setting in Llanmartin to meet childcare requirements for those who need longer hours and school holidays

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. We can offer Wrap Around to/from all local nurseries. After School Club from the local Schools.

Dydd Llun 09:30 - 12:45
Dydd Mawrth 09:30 - 12:45
Dydd Mercher 09:30 - 12:45
Dydd Iau 09:30 - 12:45
Dydd Gwener 09:30 - 12:45

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
All children welcome
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Langstone Primary School
  • Llanmartin Junior & Infants
  • Ysgol Gymraeg Casnewydd
  • Please contact Langstone Playgroup for more information and availability

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Langstone Village Hall
Old Chepstow Road
Langstone
NP18 2NDCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad