Little Oaks Pre-School - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/01/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We offer care for children aged from 2 until school age. We offer sessional care, lunch club, wraparound care, all day care up to 6 hours ( 3 years and older) . We are also part of the childcare offer scheme and also accept payment under the government tax free scheme. We are term time only.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged between 2 years and 4 years10 months.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. We have a limited amount of spaces wrap around to Pentrepoeth Primary School nursery

Dydd Llun 09:00 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 15:00
Dydd Mercher 09:00 - 15:00
Dydd Iau 09:00 - 15:00
Dydd Gwener 09:00 - 15:00

Monday 9-3Tuesday 9-3Wednesday 9-3Thursday 9-3Friday 9-3

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
We receive support and advice via the Early intervention team at Newport City Counil.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Two story play house, climbing frame, huge sand pit, lots of ride on toys, and a vegetable garden
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
We politely ask that all soiled disposable and real nappies are taken holme.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Pentrepoeth Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

4 Telford Close
Pentre-Poeth Road
Newport
NP10 8LLCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch