Babes in the Wood Pre-school Playgroup - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 22/10/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Please contact Babes in the Wood Pre-school Playgroup for details on vacancies

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 24 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

our service is to meet the needs of all families, anyone can contact us directly


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Children aged 2-5 yrs can attend during term time
children aged 3-12 yrs can attend during school holidays and after school club

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Please contact Babes in the Wood Pre-school Playgroup for details on this service

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Regular training is provided to ensure our setting is up to date with current guidelines and processes
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
One staff member is fluent speaking the Chinese language.
We welcome all children who's parents are happy that our setting's main language is English and feel this is something their children can benefit from during their time with us
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Langstone Primary School
  • Llanmartin Junior & Infants
  • Ysgol Gymraeg Casnewydd
  • Please contact Babes in the Wood Pre-school Playgroup for details on this service

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Based at Llanmartin Primary School
Llanmartin
NP18 2HBCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad