Little Acorns Playgroup (Carnegie) - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 8 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 14 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 14 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children ages 2+ years old and eligible families of the Newport Childcare Offer (30 hours)

For further information please call 07741 471456 email nicolaharris_flyingstart@outlook.com :)

@NewportChildOffer


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Open:
Feb half term
1 week at Easter
May half term
4 weeks of Summer Holidays
October Half Term (closed this Oct 2021)
Christmas - CLOSED

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. St. Andrew’s Primary

Dydd Llun 08:00 - 17:00
Dydd Mawrth 08:00 - 17:00
Dydd Mercher 08:00 - 17:00
Dydd Iau 08:00 - 17:00
Dydd Gwener 08:00 - 17:00

8-5 Monday to Friday including part of the School HolidaysSchool Holidays are 9-3

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Large outside area with a range of toys including sand/water play, bikes, slide, log circle etc
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents are to provide nappies and wipes in a named bag
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Although staff speak only English, we use incidental Welsh and welcome children from all Nationalities.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • St Andrew's Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Carnegie
Hamilton Street
Newport
NP19 0GT

 Gallwch ymweld â ni yma:

NP19 0GT Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad