Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy


Dangos 59 o 59 gwasanaeth

All Stars Cricket/Cricket Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith All Stars Cricket is the England and Wales Cricket Board’s entry level participation programme, aimed at providing children aged five to eight with a great first experience in cricket. Programme features: For all boys and girls aged five to eight Delivered nationwide at over 2,000 centres Eight...

Book Trust Cymru - Pori Drwy Stori - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

Bubble Tots - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Bubble Tots provide quality Baby and Preschool Swimming Lessons in Chepstow at affordable prices.

Caroline Graham School of Dance - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Melody Bear Preschool Dance classes - Fun classes in general Movement, Ballet and Tap for children aged 2-4 years ISTD Ballet, Tap and Modern Dance Classes for ages 4-adult. Creative classes with the opportunity to enter exams and participate in a show every 3 years. Street Dance Classes for...

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sefydlwyd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2017 i uno ac arwain y gwaith o ddatblygu'r chwe ensemble ieuenctid cenedlaethol mawreddog a hirsefydlog, sef Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Genedlaethol ...

Clwb Dawns WISP - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

WISP Dance Club is run by Artistic Director Cher Mather and Choreographer Uma O’Neill. Cher began WISP in 1994 to create the first out-of-school dance and performance group for young people with special educational needs or learning disabilities in the North Wales area. WISP has gone from...

Clwb Ffermwyr ifanc Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn fudiad ieuenctid gwledig dwyieithog dynamig a hygyrch sy’n helpu ac yn cynorthwyo pobl ifanc i fod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol.

Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith 16 a 19 oed i ddatblygu eu ffitrwydd, eu cymwysterau galwedigaethol a’u sgiliau cyflogadwyedd i’w helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gyrfaoedd boddhaus yn y Lluoedd Arfog Prydeinig. Mae pob Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin yn rhan o rwydwaith o dros 32 o golegau ledled Cymru a...

Cook Stars Monmouthshire - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Our pre-school classes are designed with our littlest chefs in mind. With a little helping hand from you, each week we make recipes which encourage children to get stuck in! We provide everything you will need so you can just turn up with your child ready to have some cooking fun together. It's ...

Cricket Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cricket Wales is one of 39 County Cricket Boards that make up the England & Wales Cricket Board (ECB) and is also recognised by Sport Wales and Welsh Government as the National Governing Body for cricket in Wales. Our vision is simple; it is for ‘Cricket to Capture the imagination of Wales’ and...

Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu...

Cymru Ifanc - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Children in Wales co-ordinates a new initiative, namely Young Wales – Cymru Ifanc. The aim is to work closely with children and young people from schools, youth forums and other organisations in Wales to gather their views on issues that are important to them (like bullying, hate crime, healthy...

Chepstow Boys and Girls Brigade - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Come along for fun, friendship, games, sports, crafts, badges, skills, hiking, camping and trips. Open to both boys and girls. Age Range: 5 - 15 years.

Chepstow Musical Youth Theatre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

CMYT is a theatre company for children and teenagers based in Chepstow. A chance for children and young people to act, sing and dance in professionally-produced shows. 2-3 performances, shows and other events each year. For children aged 6 - 18 years. Staff Qualifications: Professional and...

Children's Dance Club at Silhouette - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

A focus on Ballroom and Latin American Dance with additional fun element for the 4 - 7s group. Young dancers are encouraged to participate in exams twice a year.

Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Chwarae i Ddysgu yw ein dull o annog plant 3-7 oed i ddysgu sgiliau symud allweddol. Credwn fod annog datblygiad corfforol yn gynnar yn hanfodol i feithrin mwynhad gydol oes neu chwaraeon a chenedl iachach. Mae datblygiad corfforol (neu lythrennedd corfforol) yn ymwneud ag annog twf sgiliau...

Dance Academy 1 - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

A variety of dance classes including baby ballet, child tap, Street Kidz, and more for ages 3 - 18 years.

Gendered Intelligence - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We support the trans and non-binary community with outreach, professional and educational services, and youth work.

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Free Play Network - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Free Play Network believes that children need better opportunities for free play - at school, in public spaces and in their communities. The Free Play Network - is a network of individuals and organisations committed to promoting free play opportunities for children - supports groups...

Fun & Friendship - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Our groups consist of children, young people and older adults with mainly learning disabilities, but some with physical disabilities. Also, siblings, young carers, carers, parents and guardians. We focus on abilities rather than disabilities and identify opportunities, growing and developing...

Health Well-being and building resilience sessions for schools - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We improve the attendees knowledge of Health & Well-being whilst improving communication skills and tem building and building resilience. Our sessions can be developed with client and all the attendees will have some great fun whilst learning tips on Heath and well-being. We've worked with over...

Ieuenctid pêl fas a pêl feddal ddefnyddio - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad allgymorth cymunedol yw RBI Cymru Meddal Bêl Pêl Fas, sy’n ymroddedig i ddefnyddio pêl fas a pêl feddal i gynhyddu cynhwysiant cymdeithasol, hyder a ddatblygu gwerthoedd gwaith tîm, chwaraeon, arweinyddiaeth ac uniondeb mewn ieuenctid difreintiedig. Rydym hefyd yn ceisio helpu pobl...

JW School of Dance - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Dancing is wonderful for wellbeing and developing physical literacy. It's never too early to start! Age Range: 18 months - 4 years.

Katy Breese Perfect Parties - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a bespoke entertainment company offering packages suitable for birthdays, weddings, christenings and other special events.

Kre8tive Theatre Kidz - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Chepstow Classes are held at Chepstow Methodist Church. Caldicot classes are held at Caldicot Methodist Church. Educational training in Performing Arts including Singing, Acting and Dancing. A variety of performance techniques are covered each week. Students are taught by Kre8tive professionals. ...

LifeWise @ Follow Your Dreams - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

LifeWise is project run by Follow Your Dreams charity, aimed at people with learning disabilities aged 18 +. We hold a weekly session focusing on health, wellbeing and independence. Covering a series of planned new experiences designed to develop skills, instil self confidence and create a...

Little Hitters Tennis - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Tennis Tots Sessions at Chepstow Tennis Club. (Mathern Road, Chepstow, NP16 5JT)

Mae Gofalu yn Cŵl’.- digidol a fersiwn BSL - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein Gofalwyr Ifanc ni ledled Gwent wedi cynllunio, datblygu ac ysgrifennu llyfr, sy’n addas ar gyfer plant rhwng 8 ac 11 oed i helpu i adnabod a chefnogi gofalwyr ifanc ynghyd â darparu neges allweddol ‘It’s Cool to Care’ sy’n helpu i integreiddio a derbyn gofalwyr ifanc mewn cymdeithas....

Music For Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen cerdd cenedlaethol yn darparu mynediad am ddim i perfformio ac cyfleoedd cynulleidfa i gerddorwyr ifanc ledled y DU.

Place4Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Place4Youth is a project created and led by young people between the ages of 11-24. Place4youth- a safe environment for teens and young adults to get involved in creative projects and a space to hang out Activities include, Art, Music, Chill out sessions as well as a sexual health and period...

Platfform - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Platfform Young People's projects are across Wales for young people aged 14 - 25. We are a mental health and social change charity and our young people's projects are uplifting and young people led and aim to inspire you to make small changes to your daily life to promote better overall health,...

Powerhouse Dance - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Offer Street Dance Classes for ages 4 years upwards in Caldicot& Chepstow. Workshops with the industries top dancers/choreographers.

Princes Trust - Fairbridge Programme - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Fairbridge Programme offers young people not in Education, Employment or Training between the age of 16-25, the opportunity to develop Personal, Social & Life skills through participation in a range of fun and challenging activities. The Programme starts with: A one week ‘Access’...

ProMo-Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ProMo-Cymru wedi datblygu enw fel darparwr datrysiadau datblygiad arloesol i bobl ifanc, teuluoedd a chymunedau. Rydym yn credu mewn cydweithrediad, cyfathrebiad ac ymrwymiad, ac wedi bod yn gwneud hyn yn llwyddiannus ers dros 30 o flynyddoedd.

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses (SEND) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Free, fully resourced, step by step multi-sensory stories and poems for parents, carers, teaching and childcare professionals, librarians and storytellers and anyone with an interest in storytelling through the senses. The website is full of sensory ideas, inspiration and strategies and there is ...

Sing and Sign - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Help your baby to commuicate BEFORE speech with our award winning music classes. Babies naturally use all kinds of gestures as a natural part of learning to talk. Encouraging the use of simple, useful signs such 'milk', 'more', 'change nappy' will help you to understand your baby's needs more...

Simon Sparkles Magic Show - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Provide family friendly magic show performance for large events, stage and small gatherings.

South Wales Fire and Rescue Service - Fire Cadets - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Cadetiaid Tân yn rhaglen ymgysylltu ieuenctid gyffrous sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ac ennill cymhwyster credadwy a sgiliau bywyd y gallant eu defnyddio yn y gweithle Mae Cadetiaid Tân yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sy’n cynnwys: •...

Storey Arms - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Storey Arms is a residential outdoor centre offering a range of high quality outdoor educational activities in the beautiful landscape of the Brecon Beacons, just 50 minutes from Cardiff. We cater for day visits as well as residential stays ranging from overnight, weekends and up to five...

Storm WCB - our voice our storm - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Storm WCB (Ein Llais Ein Storm) aims to give young adults across Wales the opportunity to have their voices and opinions heard. The project uses social media to share thoughts and open discussions, create an online community and to promote services. Run in conjunction with UCAN Productions.

StreetGames Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

StreetGames harnesses the power of sport to create positive change in the lives of disadvantaged young people right across the UK. StreetGames' work helps to make young people and their communities healthier, safer and more successful.

Sunkids Yoga - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Looking for a class that's slightly different from soccer, gymnastics, or swimming for your child? Why not try children's yoga and mindfulness? Fun, engaging classes including yoga, stories, games, music, mindfulness and much more! Online and in person.

Tiny Toes Ballet Monmouthshire and Blaenau-Gwent - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Sessions are packed with dance, songs, friendship and laughter. The aim of the classes are to help children develop self-expression, body awareness and confidence within a creative, nurturing and fun-filled environment. Parents and required and encouraged to stay with their children and join in. ...

Tumble In The Jungle Soft Play - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Safe, fun place for little ones to play and learn. Available for birthday parties. Age Range: 0 - 12 years.

Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a...

Theatr Pobl Ifanc Hijinx y Gogledd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein grwpiau theatr i bobl Ifanc ar gyfer pob actor ifanc oed 15+. Rydym yn gweithio'n gynhwysol gydag actorion sydd ag, yn ogystal â heb anableddau dysgu a/neu awtistiaeth sy'n cydweithio fel partneriaid hafal. Rydym ar hyn o bryd yn cynnig sesiynau ar-lein, ac rydym yn awyddus iawn i gynnig ...

Urdd Gobaith Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydym ni yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae yno amryw o...

Water Babies Chepstow - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Teaching you to teach your baby to swim. Water Babies teach children to save themselves from drowning. Highly sociable lessons encourage parents to make new friends. A bond enhanced through sharing an activity their children clearly love.

Wheelchair Skills Training - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Whizz-Kidz has received funding from the Welsh Government to provide free wheelchair skills training - basic and advanced skills - to young wheelchair users across Wales in schools and communities, up to the age of 18. We are also working with Disability Sports Wales to provide free sports...

WhirliKidz - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Parent and Toddler Group sessions and party packages available. It is recommended that you contact WhirliKidz in advance to find out if there is any room available.

Whizz Kidz - Activities for Young People with Physical Disabilities - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We're working hard to transform the lives of disabled children across the UK, supporting them to become confident and independent young adults. Our mission is to transform the lives of disabled children by providing the equipment, support and life skills they need, when they need them – giving...

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru - Gwefan Yr Ystafell - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwefan ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yw'r Ystafell sydd â gwybodaeth yn ymwneud â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Ar y wefan hon fe welwch wybodaeth am y gwahanol rolau yn y gwasanaeth, gwybodaeth am beth i'w wneud mewn argyfwng. Gallwch hyd yn oed fynd ar daith rithwir o amgylch ambiwlans neu gymryd ...

Young Archaeologists' Club - YAC - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr unig glwb archeoleg ledled y DU ar gyfer pobl ifanc hyd at 17 oed. YAC wedi'i anelu at bobl ifanc 8-16.

Youth Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Youth Cymru yn elusen gwaith ieuenctid flaenllaw sy’n gweithredu dros Gymru gyfan. Gweithiwn ar y cyd â’n haelodau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag ieuenctid i gynnig cyfleoedd, prosiectau a rhaglenni unigryw ac arloesol sy’n newid bywydau, gan wella bywydau pobl ifanc yng Nghymru. Darparwn...

Ysgol Dawns Angel - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The British Ballet Organisation (BBO) syllabus is used throughout all classes and pupils have the opportunity to progress through the grades to reach their full potential. Staff Qualifications: Diploma, National Qualifications Framework, Teaching Assistant: NOCN Level 3, Dance & Community,...