Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Water Babies Chepstow - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Teaching you to teach your baby to swim. Water Babies teach children to save themselves from drowning. Highly sociable lessons encourage parents to make new friends. A bond enhanced through sharing an activity their children clearly love.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Please contact Water Babies for details. Payments are required per term for a course of lessons.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

St. Pierre Park
Chepstow
NP16 6YADulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Tuesdays 12pm - 2pm. Class days and times may vary, please contact for details.