Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Ysgol Dawns Angel - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

The British Ballet Organisation (BBO) syllabus is used throughout all classes and pupils have the opportunity to progress through the grades to reach their full potential.

Staff Qualifications: Diploma, National Qualifications Framework, Teaching Assistant: NOCN Level 3, Dance & Community, National Certificate in Dance

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Various charges apply for classes and examinations. Please contact for details.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Welsh Street
Chepstow
NP16 5LUCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Termly timetables are available on the Angel School of Dance website.