Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 7 o 7 gwasanaeth

Cylch Meithrin Beddau ar safle Garth Olwg - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch Meithrin wedi'i gofrestri ag AGC, wedi'i sefydlu yn Ysgol Garth Olwg. Rydym yn darparu gofal plant i blant dosbarth meithrin Ysgol Garth Olwg

Dechrau'n Deg Glenboi - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Os ydych chi'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg, ac mae'ch plentyn yn 3 oed neu'n iau, mae gennych chi hawl i ofal plant am ddim. Mae'r ddarpariaeth yma'n rhan o ymrwymiad y rhaglen Dechrau'n Deg i sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Gofal Plant Flourish Cymru Ysgol Dolau - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn cynnig Cylch Meithrin a Gofal Cofleidiol ar safle'r ysgol tan 3:20yp.

Little Ferns Cwmbach - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Little Ferns offers childcare to fee paying families and Flying Start eligible families who live within the Flying Start catchment area. Little Ferns adapts the Welsh Government Foundation Phase curriculum. As a Flying Start childcare provider and a low cost childcare provider Little Ferns...

Little Ferns Cwmparc - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Provide high quality childcare for children 2-5 years, Flying Start eligible and non-Flying Start families

Little Ferns Maerdy - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Little Ferns offers childcare to fee paying families and Flying Start eligible families who live within the Flying Start catchment area. Little Ferns adapts the Welsh Government Foundation Phase curriculum. As a Flying Start childcare providers Little Ferns strives to provide an overall high...

Nant Dyrys Blynyddoedd Cynar - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Early Years childcare provision providing funded childcare places for those eligible. Childcare placements are available from the age of 2-4 yrs of age. Childcare offer available for those eligible this includes childcare placements during school holidays.