Gofal Plant Flourish Cymru Ysgol Dolau - Meithrinfeydd mewn ysgolion


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig Cylch Meithrin a Gofal Cofleidiol ar safle'r ysgol tan 3:20yp.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Cylch Meithrin- i blant o 2 mlwydd oed- oedran ysgol. Bore 9:!5-11:30 yb
Ti a fi bore dydd mawrth 9:45-10:45
Gofal cofleidiol- i blant sy'n mynychu dosbarth meithrin yr ysgol yn rhan amser yn y bore.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Cylch meithrin- £10 y sesiwn.
Gofal Cofleidiol heb y Cynnig gofal plant- £15


Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun-Gwener 9yb-4yp