Cylch Meithrin Beddau - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/03/2016.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 1.5 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. Sesiynau ar gael i blant 18mis ag uwch

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydyn ni'n lleoliad cyfrwng Cymraeg cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal, trwy gyfrwng y Gymraeg ac drwy dewis y plant.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant rhwng 18 mis a 5 oed.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. prynhawn yn ein lleoliad arall Cylch Meithrin Beddau ar safle Castellau

Dydd Llun 08:30 - 12:00
12:00 - 15:30
Dydd Mawrth 08:30 - 12:00
12:00 - 15:30
Dydd Mercher 08:30 - 12:00
12:00 - 15:30
Dydd Iau 08:30 - 12:00
12:00 - 15:30
Dydd Gwener 08:30 - 12:00
12:00 - 15:30

  Ein costau

  • £13.50 per Sesiwn - Sesiynau o £13.50
  • £31.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Early years forum
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Staff undertake courses in relation to ALN
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
ALN MODULES
Man tu allan
Tair ardal allannol!
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ie, rhieni/gofalwyr i'w darparu
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Fully inclusive service provider
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Y.G.G. Castellau
  • Dychwelyd plant gofal gofeilidiol i Clwb Chwarae Castellau

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Llys y Cwm Hall
Gwaunmiskin Road
Pontypridd
CF38 2AUCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad