Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 15 o 15 gwasanaeth

Bryncynon Growing Together Centre - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

We offer Flying Start Childcare and Welsh Government 30 hours Childcare

Cylch Chwarae Play Tots (Brynna) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a pre-school setting that provides fun and stimulating activities for children in our care. we also provide a walking bus service from Brynna primary school to our playtots provision.

Cylch Meithrin Aberdar - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Cylch Meithrin Beddau - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyfrwng Cymraeg cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal, trwy gyfrwng y Gymraeg ac drwy dewis y plant.

Cylch Meithrin Bronllwyn - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Provide child care and education through the medium of welsh.

Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nod y Cylch Meithrin yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant yn eu blynyddoedd cynnar drwy'r Gymraeg. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu drwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdrfydig.

Cylch Meithrin Evan James - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyfrwng Cymraeg cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal, trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cylch Meithrin Seren Fach - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyfrwng Cymraeg cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal, trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cylch Meithrin Y Garth - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn y Cylch Meithrin bydd cyfle i’ch plentyn fwynhau cwmni plant eraill a dysgu trwy chwarae dan ofal staff cymwys, cyfeillgar a brwdfrydig.

Cylch Meithrin Ynyshir and Wattstown - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a Welsh Medium/Bilingual medium setting who provide both sessional and full day care for children.

Dylan's Den Dragon Tots Cylch Chwarae - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Little Folk Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Little Songbirds Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Little Songbirds Playgroup established in the mid 90's and has been family run since 2000. We are located in Parc Lewis Primary School and we are ecstatic with this partnership and to be involved with such a great primary school which is great for transitioning. We have two large open-plan...

Little Stars playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Provides care and education for children from 2 years until school age

Once Upon a Time Nursery - Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a full day nursery setting with playgroup sessions, we provide a fun and stimulating activities for children in our care.