Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 15 o 15 gwasanaeth

Bryncynon Growing Together Centre - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

We offer Flying Start Childcare and Welsh Government 30 hours Childcare

Cylch Meithrin Aberdar - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Cylch Meithrin Beddau - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyfrwng Cymraeg cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal, trwy gyfrwng y Gymraeg ac drwy dewis y plant.

Cylch Meithrin Bronllwyn - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Provide child care and education through the medium of welsh.

Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nod y Cylch Meithrin yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant yn eu blynyddoedd cynnar drwy'r Gymraeg. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu drwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdrfydig.

Cylch Meithrin Play Tots (Brynna) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

.We are a pre-school setting that provides educational, fun and stimulating activities for children in our care. we also provide a walking bus service from Brynna primary school to our playtots provision. we also except childcare offer and are a Educational provider

Cylch Meithrin Y Garth - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn y Cylch Meithrin bydd cyfle i’ch plentyn fwynhau cwmni plant eraill a dysgu trwy chwarae dan ofal staff cymwys, cyfeillgar a brwdfrydig.

Cylch Meithrin Ynyshir and Wattstown - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a Welsh Medium/Bilingual medium setting who provide both sessional and full day care for children.

Cylch Meithrin Ynyshir and Wattstown - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a Welsh Medium/Bilingual medium setting who provide both sessional and full day care for children.

Dylan's Den Dragon Tots Cylch Chwarae - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Grwp Chwarae Cwmlai - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal. We are registered to offer free childcare places, ( to those parents who meet the criteria), of up to 15 hours per week from the term following a child's third birthday. We also provide a morning...

Little Folk Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Little Stars playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Provides care and education for children from 2 years until school age

Once Upon a Time Nursery - Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a full day nursery setting with playgroup sessions, we provide a fun and stimulating activities for children in our care.

Ton Tiddlywinks - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a CIW and Foundation Phase registered playgroup that caters for children between 2-4 years old. We are a free flow playgroup, where children have the opportunity to explore indoor and outdoor areas at their own choice. There are currently 5 members of staff within the setting that are all ...