Cylch Meithrin Play Tots (Brynna) - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/03/2024.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 32 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 32 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

.We are a pre-school setting that provides educational, fun and stimulating activities for children in our care.
we also provide a walking bus service from Brynna primary school to our playtots provision.
we also except childcare offer and are a Educational provider

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant rhwng 2 a 5 oed

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Hunan Gyfeirio


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:15 - 15:45
09:15 - 12:45
13:00 - 15:45
Dydd Mawrth 09:15 - 15:45
09:15 - 12:45
13:00 - 15:45
Dydd Mercher 09:15 - 15:45
09:15 - 12:45
13:00 - 15:45
Dydd Iau 09:15 - 15:45
09:15 - 12:45
13:00 - 15:45
Dydd Gwener 09:15 - 15:45
09:15 - 12:45
13:00 - 15:45

  Ein costau

  • £19.00 per Sesiwn - For a morning or afternoon session
  • £35.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We have a small field that we can access.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If requested.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Brynnau Primary
  • Dolau Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Brynna Community Centre
Church Street
Brynna
CF72 9QPDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad