Little Songbirds Playgroup - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 31/01/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 28 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 28 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Little Songbirds Playgroup established in the mid 90's and has been family run since 2000. We are located in Parc Lewis Primary School and we are ecstatic with this partnership and to be involved with such a great primary school which is great for transitioning. We have two large open-plan classrooms which gives the children freedom, space and plenty of opportunities to exercise their imagination and creativity!

We aim to provide a warm, fun and safe environment for the children in our care, as without those key elements learning cannot take place. We follow the Foundation Phase in our daily routine and through planned activities so you will have plenty of things to take home and keep along with their yearbooks! We are an English setting with some use of Welsh through songs and phrases.

Give Flo a call or message her on Facebook, email or text to arrange a free link up session. This will give you both a chance to look around, meet the team and ask any questions you may have.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children ages 2-5 years old.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We close down for the Christmas period in accordance with RCT term dates.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Additional costs for lunch is £1 per day or they can bring a healthy packed lunch from home.

Dydd Llun 08:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Dydd Mawrth 08:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Dydd Mercher 08:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Dydd Iau 08:30 - 11:30
12:00 - 15:00
Dydd Gwener 08:30 - 11:30
12:00 - 15:00

  Ein costau

 • £16.00 per Sesiwn - Just a little over £5 an hour!

Half price twin offer


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A lovely outdoor space with different areas for sand & water, construction, relaxing and playing
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Nappies and wipes will need to be provided by their parents/carers.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Cilfynydd Primary
 • Coedpenmaen County Primary
 • Coedylan Primary School
 • Hawthorn Primary School
 • Heol Y Celyn Bilingual Primary
 • Maes-Y-Coed Primary School
 • Parclewis Primary School
 • St Michaels Primary
 • Trallwng Infants School
 • Trehopcyn Primary
 • Y.G.G.Pontsionnorton School
 • Ysgol Gymraeg Evan James
 • We can pick up/drop off from your front door or agreed location within a 2 mile radius- £3 each way.

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Broadway
Pontypridd
CF37 1BECyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Morning Sessions:- Afternoon/Wrap Around Sessions:
Monday - 8:30 - 11:30 Monday - 12:00 - 15:00
Tuesday - 8:30 - 11:30 Tuesday - 12:00 - 15:00
Wednesday - 8:30 - 11:30 Wednesday - 12:00 - 15:00
Thursday - 8:30 - 11:30 Thursday - 12:00 - 15:00
Friday - 8:30 - 11:30 Friday - 12:00 - 15:00