Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 10 o 10 gwasanaeth

Busy Bods @ Ysgol Bodfari - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb Brecwast - O 8y.b ymlaen - Am Ddim! Mae Cylch Chwarae ar gael i blant 2 flwydd a thair mis oed hyd at blant 4 blwydd oed. Ceir awyrgylch cyfeillgar a chynnes yn cynnig gofal i blant ifanc cyn iddynt ddechrau addysg llawn amser. 11.30 - 3.10pm: £11.50 1pm - 3.10pm: £7.00 (am ddim i'r blant...

Clwb Bwthyn Bach - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Clwb Bwthyn Bach yn gyfleuster gofal plant trwy'r dydd wedi'i leoli yn Ysgol Gynradd Ysgol yr Esgob yng Nghaerwys, Sir y Fflint.

Clwb Ffrindiau Bach - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn gysylltiedig ag Ysgol PenBarras ac mae croeso i unrhyw blentyn sy'n mynychu'r Dosbarth Meithrin ymuno â ni yn y prynhawn tan ddiwedd y diwrnod ysgol. Clwb hapus lle bydd eich plentyn yn mwynhau chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg. Maent yn magu hyder ac yn gwneud cyfeillgarwch parhaol.

Cylch Chwarae Bwnis Borthyn - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae cylch chwarae Bwnis Borthyn yn derbyn plant o ddwy a hanner oed hyd at oed ysgol llawn amser. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich plentyn yng ngofal ymarferydd gofal plant o'r ansawdd uchaf gyda'r holl gymwysterau diweddaraf . Mae gennym ymroddiad i'n holl blant i'w galluogi i...

Cylch Meithrin Llangollen - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu gofal eithriadol ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant 2 oed a throsodd. Rydym yn cynnig sesiynau bore/prynhawn a sesiynau diwrnod llawn. Rydym hefyd yn darparu hawl addysg gynnar am ddim ar gyfer plant y tymor ar ôl eu 3ydd pen-blwydd. Rydym yn cynnig addysg blynyddoedd cynnar ...

Cylch Meithrin Rhuthun - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch Meithrin yn cynnig Addysg Gynnar i blant 2 oed i 3 oed.

Cylch Meithrin Tremeirchion - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nod Cylch Meithrin Tremerichion yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant o ddwy flwydd oed hyd at oed ysgo a Meithrin Mwy. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu trwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdfrydig. Mae chwarae yn bwysig i bob agwedd o ddatblygiad plant. Felly, mae’r...

Meithrin Mwy - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nôd Cylch Meithrin Mwy Twm o’r Nant yw darparu gofal sesiynol ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg o ansawdd i fechgyn a merched o 3oed hyd at oed ysgol.