Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 18 o 18 gwasanaeth

Bodnant Bach Fun Club - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Bodnant Bach provides excellent affordable childcare for children aged from 2 years. We offer full day care, wrap around, morning and afternoon sessions within our Foundation Phase environment. The children benefit from a stimulating, well equipped areas both indoors and outdoor. Parents can be...

Busy Bods @ Ysgol Bodfari - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb Brecwast - O 8y.b ymlaen - Am Ddim! Mae Cylch Chwarae ar gael i blant 2 flwydd a thair mis oed hyd at blant 4 blwydd oed. Ceir awyrgylch cyfeillgar a chynnes yn cynnig gofal i blant ifanc cyn iddynt ddechrau addysg llawn amser. 11.30 - 3.10pm: £11.50 1pm - 3.10pm: £7.00 (am ddim i'r blant...

Canolfan y Dderwen - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd plant a rhieni’n chwarae ac yn dysgu efo’i gilydd mewn grwpiau chwarae. Bydd grwpiau cofrestredig yn cymryd plant o ddwy oed a hanner hyd at oed ysgol gorfodol, ar gyfer sesiynau bore neu brynhawn. Gallwch adael eich plentyn yng ngofal staff cymwysedig, ond bydd grwpiau chwarae’n dibynnu ar ...

Cylch Chwarae Bumble Bees - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal plant i blant rhwng 2 i 4 oed. Rydym wedi ein cofrestru i ddarparu gofal ar gyfer plant Dechrau'n Deg, Addysg Gynnar a phlant sy'n gymwys i'r Cynnig Gofal Plant 30 awr. Mae pob aelod o staff yn gwbl gymwys a rhai ohonynt ag 20 mlynedd o brofiad o ofalu am blant.

Cylch Chwarae Bwnis Borthyn - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae cylch chwarae Bwnis Borthyn yn derbyn plant o ddwy a hanner oed hyd at oed ysgol llawn amser. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich plentyn yng ngofal ymarferydd gofal plant o'r ansawdd uchaf gyda'r holl gymwysterau diweddaraf . Mae gennym ymroddiad i'n holl blant i'w galluogi i...

Cylch Meithrin Llanelwy - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch cymharol newydd yw Cylch Meithrin Llanelwy, sydd wedi agor ym mis Chwefror 2021 yn unig. Hyrwyddwn y Gymraeg trwy amgylchedd diogel, ysgogol a meithringar. Mae croeso i bob plentyn, boed yn siarad Cymraeg ai peidio. Mudiad Meithrin i sicrhau ein bod yn gweithredu’n gyfreithlon ac yn...

Cylch Meithrin Llanrhaeadr - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd grwpiau cofrestredig yn cymryd plant o ddwy oed a hanner hyd at oed ysgol gorfodol, ar gyfer sesiynau 11:30 - 15:00, dydd Llun i dydd Gwener. Gallwch adael eich plentyn yng ngofal staff cymwysedig..

Cylch Meithrin Rhuthun - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cylch Meithrin yn cynnig Addysg Gynnar i blant 2 oed i 3 oed.

Faenol Playgroup Community Interest Company (CIC) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal plant ac addysg gynnar o safon i blant o 2 a hanner, hyd at 4 oed. Mae gennym dîm o staff hyfforddedig, gofalgar ac ymroddgar. Rydym wedi ein cofrestru gyda AGC ac rydym hefyd wedi cofrestru ar gyfer y cynnig gofal plant ar gyfer Sir y Fflint a Chonwy, a'r cynllun hawl...

Gofal Plant Hiraddug - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal dydd llawn i blant rhwng 2-11oed

Meithrin Mwy - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nôd Cylch Meithrin Mwy Twm o’r Nant yw darparu gofal sesiynol ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg o ansawdd i fechgyn a merched o 3oed hyd at oed ysgol.

St Asaph Community Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gofalu am blant o 2oed - 3 mis a hyd at 4 blwydd oed nes eu bod yn mynd i ddosbarth derbyn