Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 17 o 17 gwasanaeth

Busy Bees At Blaenavon I C C Playgroup and Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

This is a Flying Start playgroup and 2 year old children must be eligible for Flying Start to access places, which are free. Nursery Wraparound is available in the mornings for 3 and 4 year old children attending afternoon sessions of Blaenavon Heritage Nursery Class. Please contact Busy Bees to ...

Croesyceiliog Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Nursery Wraparound provision available every weekday. Breakfast club £3.00 Morning playgroup £10.00 - Afternoon playgroup £10.00 Lunch club £2.50 Late pick up til 3.00pm £2.10

Cyfeillion Bach Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Cylch Meithrin Abersychan And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylchoedd Meithrin yn grwpiau chwarae cyfrwng Cymraeg sydd fel arfer ar gael i blant 2 oed i 5 mlwydd oed. Mae cylchoedd meithrin yn cynnig gofal plant sesiynol fel arfer am 2 i 3 awr, naill ai yn y bore neu’r prynhawn ac yn bennaf yn ystod y tymor. Sesiwn £10.50. Bore (9-11.30) neu Prynhawn ...

Cylch Meithrin Cwmbran - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ganddo ni llawer o sesiynau gofal plant i blant 2-4 oed yn y cymuned lleol (Mae'r sesiynau bore a brynhawn ar gael i phlant sydd yn gallu mynychu Dechrau Deg): Dydd Llawn - 9.15yb tan 3.30yp Sesiwn Bore - 9.15 tan 11.45yb Sesiwn Prynhawn - 1yp tan 3.30yp Clwb Cinio - 11.45yb tan 1yp Ni hefyd ...

Cylch Meithrin Dolwerdd - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu gofal dydd llawn a sesiynol trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn rhan o brosiect SAS Mudiad Meithrin i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae Cylch Meithrin Dolwerdd yn darparu lleoedd Dechrau'n Deg a Gofal Plant yn cynnig lleoedd.

Gofal Teg Nursery and Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gofal Teg, situated on the grounds of Ysgol Panteg

Little Chums Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Little Chums operates a 'wrap around' service to New Inn School. We will take/collect your child to/from school for their morning or afternoon session and care for them at Little Chums for the rest of the day. This includes all snacks and meals as necessary.

Little Red Berries Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Little Seedlings Flying Start Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Little Sunbeams Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Llanyrafon Nursery - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

At Llanyrafon Nursery we provide quality pre-school education through the mediums of Nursery & Playgroup to benefit all children and their families in the community. Playgroup Sessions in the afternoon for 2.5 years+ Nursery Education Funded session in the morning for 3+ Wraparound also...

Maendy First Steps - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a small and friendly setting with a happy atmosphere. We have good, positive relationships with all of our parents/carers and other professionals. We provide Playgroup sessions, lunch club and Wraparound sessions. We follow Welsh Government initiatives by implementing the Flying Start...

Penygarn Under Fives Playgroup And Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Poppies Nursery Wraparound - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Thornhill Flying Start Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Thornhill Playgroup aims to offer high quality childcare for children aged 2 – 5 years and is registered for up to 16 children per session. We provide a service for Flying Start under a Service Level Agreement for 39 weeks of the year. Our sessions run in the morning or afternoon and mainly...

Ysgol Feithrin Pontypwl - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylchoedd Meithrin yn grwpiau chwarae cyfrwng Cymraeg. Sefydlwyd Ysgol Feithrin Pontypwl dros 4o mlynedd yn ol ac ydym yn gweithio yn agos iawn gyda'r teuluoedd sydd ar ein cofrestr ac yn rhan bwysig o gymuned tref Pontypwl. Hen Neuadd Eglwys yw'r lleoliad yng nghanol y dref ac fe gafodd ei...