Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 22 o 22 gwasanaeth

1st Steps Day Care Ltd - Aberbargoed - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends. Rydym yn darparu...

1st Steps Daycare - Pontlottyn - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gwyliau yn darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae rhai yn cael eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol. Mae'r costau'n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fel arfer codir tâl arnoch bob...

Cwtsh Nursery Limited - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends. Rydym yn darparu...

Chou Chou's Day Nursery - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends. Rydym yn darparu...

Hendredenny Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

During the school holidays we offer a holiday club Monday to Thursday 8.30 am - 4 pm all holidays except Christmas this can this can be supported by the childcare offer if you are eligible. cost per day £34

Ladybird Playgroup - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends.

Little Einsteins Academy Limited - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Full day care, including Wraparound and After School Club

Little Stars Nursery Abercarn - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends.

Little Unicorns Daycare Ltd - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends. Rydym yn darparu...

Lollipops Daycare - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide half day and full day childcare for children aged 5 years to 12 year olds. During the children's time with us, we provide fun activities and play opportunities . We take the children on outings to the parks in the local area. We transport the children in the nursery cars and each car...

Mighty Oaks Blackwood Ltd. - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We take children accessing the childcare offer. The ratio for our staff to pre-school children aged 3-5 years is 1:8. Children are dropped off at setting 9.10am and spend their morning with us before we take them to their Nursery space at 12.40pm. We then collect children at 11:15am and bring...

Mini Miners Hall - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide a fun filled holiday club providing all of the activities and experiences that we have become known from under the ethos of the curiosity approach. All means, snacks and drinks are made available.

Nursery Rhymes Day Nursery - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends. Rydym yn darparu...

Penrhiw Nursery - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends.

Playworks Cwrt Rawlin - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Provides Holiday care for the children aged 3-11 years attending Cwrt Rawlin Primary school and the surrounding community #CynnigGofalPlantCBSC

Playworks Cwrt Rawlin - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Provides Holiday care for the children aged 3-11 years attending Cwrt Rawlin Primary school and the surrounding community #CynnigGofalPlantCBSC

Playworks Early Days Nursery Bedwas Limited - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends.

Twyn out of school club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Provide day care during the school holidays for children who attend the Twyn Primary school

Upsa Daisy Day Nursery Limited - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday clubs provide a wide range of play activities for children during the school holidays. Some are run by schools, while others are run by private or voluntary organisations. Costs vary between holiday clubs, and you will usually be charged per day your child attends.

Ysgol Feithrin Abertridwr - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith rydyn ni yn meithrin dyddiol ac yn gallu gofal a plant dyddiau llawn ac rhan amser.mae`r meithrin ar gau dros y nadolig un ystod y gwyliau rydym ar agor rhwung 8 o gloch ac 4 o gloch rydym wedi corfresty gyda gynnig 3-4 Rwy'n darparu -Cynnig Gofal Plant