Lollipops Daycare - Clwb Gwyliau

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 09/06/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 5 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 58 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 58 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We provide half day and full day childcare for children aged 5 years to 12 year olds.
During the children's time with us, we provide fun activities and play opportunities . We take the children on outings to the parks in the local area.
We transport the children in the nursery cars and each car has the appropriate car seats for the children's ages, and the vehicles have dash cams fitted which record internally and externally.
We cater for the children's individual dietary needs, and all meals are well balanced.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

The holiday club is for children aged 5 years to 12 year olds.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig. We are closed fro holiday club during the Christmas break and bank holidays

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

 • Hanner Tymor y gwanwyn
 • Gwyliau Pasg
 • Hanner Tymor Mai
 • Gwyliau Haf
 • Hanner Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. We provide wrap around childcare for the local schools which are
Ystrad Mynach and Bro Allta

Dydd Llun 07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:00 - 18:00

  Ein costau

 • £38.00 per Diwrnod - The price includes all meals and drinks for the children.
 • £27.00 per Hanner diwrnod - The half day am session provides breakfast, snack and lunch or the pm half day includes tea.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We can provide childcare for children aged 5 years to 12 year olds
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Ysgol Gymraeg Bro Allta
 • Ystrad Mynach Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Unit 8A, Coopers Court
Caerphilly Road
Hengoed
CF82 7EPCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch