Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 27 o 27 gwasanaeth

Arts Factory - Parent and toddler group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni / cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu i gymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati.

ASD Rainbows After school Club - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.

Bytis Bach - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb i rieni a phlant bach gymdeithasu a siarad, dysgu a defnyddio eu Gymraeg trwy chwarae, storiau, canu a gweithgareddau creadigol.

Camau I Famau - Nghanolfan Hamdden Rhondda Fach - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Dosbarth ymarfer corff ôl-enedigol gyda'ch babi. Cymysgedd o weithgareddau sy'n gweithio ar ail-gryfhau'ch cyhyrau craidd a gwella'ch hyblygrwydd a'ch cryfder.

Camau I Famau - Nghanolfan Hamdden Sobell - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Dosbarth Ioga. Dosbarthiadau yn y dŵr I ferched Beichiog - Ioga wedi'i addasu ar gyfer y dŵr yn y pwll babanod.

Cylch Meithrin Aberdar Ti a Fi - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni/cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu cymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati. Mae Rhieni a...

Cylch Meithrin Seren Fach Ti a Fi - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni / cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd, trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu i gymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a...

Cylch Ti a Fi Cilfynydd a Phont Norton - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cyfle i rieni a gofalwyr gymdeithasu, a chanu a chael hwyl drwy gyfrwng y Gymraeg mewn awyrgylch gartrefol ac anffurfiol.

Cylch Ti a Fi Penderyn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni / cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd, trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu i gymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a...

Cylch Ti a Fi Ysgol Dolau - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae yna croeso i bawb yn y Cylch Ti a Fi. Mae yna celf a chrefft ar gael yn wythnosol, caneuon a storiiau. Dewch am baned a sgwrs tra bod eich rhai bach yn chwarae! Bwciwch yma: https://www.happity.co.uk/schedules/happy-hands-club-llanharan-ysgol-dolau-primary-cylch-ti-a-fi-dolau

Cymraeg I BlantRhondda Cynon Taf - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Debutots storytelling and imaginative play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We tell our original stories to toddlers and young children (from 1 to 7 years) and support them to interact with sounds, words and actions appropriate to each story. The sessions also involve music, dance, puppets, bubbles, parachute play and other sensory props which engage the children with...

Little Seeds Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We provide a friendly, welcoming environment for both children and parents/carers to come and interact with each other. We encourage the children to learn to mix, share and play with one another. Activities include, toys, books, messy play, gluing and sticking etc. Parent’s and Carers stay at...

Oasis Tots - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Oasis Tots is a parent/toddler group held over multiple sessions during the week. Aimed at children aged 0-3, the Oasis Community Centre in Trecynon has a multitude of great facilities including dedicated soft-play areas. We have multiple rooms that can be used for mums with babies as well as...

Parent and Toddler Group, Blaenllechau - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni/cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu cymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati. Mae Rhieni a...

Rhondda Kinder Care cylch rhieni a phlant bach - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni / cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu i gymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati. Mae Rhieni a...

Salvation Army Parent & Toddler, Aberdare - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni/cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu cymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati. Mae Rhieni a...

Salvation Army Parent and Toddler - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni/cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu cymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati.

Ti A Fi Beddau - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni / cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd, trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu i gymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a...

Ti a Fi Cilfynydd - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Grŵp Rhiant a Phlentyn cyfeillgar, dewch i gael paned a sgwrs tra bod eich plentyn bach yn chwarae.

Ti a Fi Efail Isaf - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Pob bore Mercher 10:30-11:45yb (tymor ysgol yn unig) Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle ichi a’ch plentyn gwrdd yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a phlant eraill er mwyn i’r plant gael cyfle i fwynhau chwarae gyda’i gilydd gan roi cyfle ichi gymdeithasu dros baned neu ddisgled o de! Mae’n...

Ti a Fi Llyfrgell Ponti - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Prynhawn Dydd Mercher 13-14 yn ystod tymor ysgol Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni / cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd, trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu i gymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n...

Ti a Fi Treorci - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni/cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu cymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati. Mae Rhieni a...

Toddle Time - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Due to the current situation with COVID-19 this means there is an impact on our service provision. We have had to take the difficult decision to Furlough our staff team until further notice. We are doing our best to operate as efficiently as we can under uncertain circumstances. We have one of...

The Salvation Army Baby and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni/cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd. Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu cymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati.

Woodlands Parent and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn grŵp rhieni a phlant bach rydym yn croesawu pawb sy'n gofalu am blentyn neu'n gofalu am blentyn o rieni i warchodwyr plant i neiniau a theidiau neu aelodau o'r teulu. Mae'r grŵp hwn ar gael i fabanod i blant 3 oed Ein prif nod yw cynnig cyfle i rieni ryngweithio â rhieni eraill yn yr...