Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Salvation Army Baby and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydyn ni'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant a rhieni/cynhalwyr ddod i ryngweithio gyda'i gilydd.

Rydyn ni'n annog y plant i ddysgu cymysgu, rhannu a chwarae gyda'i gilydd.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys teganau, llyfrau, chwarae anniben, gludo a glynu ac ati.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae Rhieni a Chynhalwyr yn aros drwy'r sesiwn gyfan

Rhieni a Chynhalwyr â phlant 0 a 3 oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £2 per child

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Please contact us to book a place
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Salvation Army
Carne Street
Pentre
CF41 7LQDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Term Time - Monday
Start: 9:30:AM
End: 11:00:AM