Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 22 o 22 gwasanaeth

Cardiff and Vale Tutors - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cardiff & Vale Tutors offers private tuition and Alternative Education for schools and LEAs . We offer online and face to face tuition which can be delivered in the safety of your own home, or at community centres . Our blogs offer advice on education linked topics. We provide accessible one to...

Childnet - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Childnet's mission is to work in partnership with others around the world to help make the internet a great and safe place for children. We offer: 1. Internet safety sessions for pupils of all ages, parents, carers and staff members. Book online please. There is a cost for this service, details...

Dosbarthiadau Saesneg Sgwrsio - bob dydd Mawrth 12:00-1:30 pm ym Mhafiliwn Butetown - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae llawer o’r bobl sy’n ymgartrefu yn ein cymuned yn methu â siarad Saesneg pan fyddant yn cyrraedd, ac o’r herwydd, yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i waith, gan arwain yn y pen draw at Butetown yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Nod y Dosbarthiadau Saesneg i Oedolion rydym yn eu...

Elidyr Communities Trust - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a charity offering experiential and practical learning through a blend of land, craft and hospitality activities. In addition to the residential education offered through Coleg Elidyr, we have in recent years, developed provision to support greater independence through our 'Inclusive...

Family Pathway - Supporting Young People with Employment - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

At Family Pathway we work with teenagers and young adults accessing employment or maintaining in employment. We support young people to develop key skills needed to access learning and work, as well as supporting those that are in employment but are finding this challenging. Individuals may...

Finding the Light in Dementia Courses, Training & Wellbeing Hub - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Finding the Light in Dementia provides a book, courses, training & a wellbeing hub for health & social care staff, families, friends and carers. Created by Dementia Nurse Consultant, Dr Jane M Mullins, people living with dementia, carers & leading professionals/researchers in the field via an...

Free English Classes (ESOL) - Grange Pavilion - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Free English (ESOL) classes for women in Grangetown who are looking to improve their English reading, writing and speaking. A relaxed and friendly learning environment.

Ffrangeg a Sbaeneg - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn cynnal dosbarthiadau Ffrangeg a Sbaeneg hwyliog i blant ar-lein ac yn bersonol yng Nghaerdydd a Chasnewydd.

Karen Blake Hyfforddi - Gyrfa Hyfforddi / Hyfforddiant Darparwr - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Ydych chi'n meddwl y byddech chi'n elwa o arweiniad wrth lywio newid bywyd sylweddol, fel cymryd gyrfa newydd neu edrych ar opsiynau gyrfa oherwydd anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Mae yna nifer o arwyddion y gallai gweithio gyda hyfforddwr fod yn ddefnyddiol i chi. Mae'r arwyddion hyn yn...

Lark Design Make Craft Workshops - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Lark offers creative workshops from our welcoming and inspiring workshop studio space in Cathays. Workshops include candle making, leather crafting, sewing, crochet, knitting, lino printing, ceramics and wire crafting. We hope to have a lark with you soon!

Llwybr Teuluol - Anogwr Dysgu - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Does your child/teen find learning challenging? Perhaps, they are great at knowing different subjects but then struggle to apply this in school or college? Is your child/teen falling behind? Maybe they really find studying hard? Family Pathway supports individuals to learn! We break down the...

Llwybr Teuluol - Cefnogi Dysgwyr Agored i Niwed - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Family Pathway works with young people who struggle with learning, including children who are looked after. Challenges with learning happen for many different reasons. For example, due to trauma, invisible disabilities like dyslexia, ADHD, bullying, mental health difficulties, visual processing...

Llwybr Teuluol - Hyfforddiant Mathemateg - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

At Family Pathway we work with young people who are struggling with learning and/or accessing learning opportunities. Our Mathematics tutoring is tailored to the individual learner. We specialise in working with learners who have dyscalculia and/or other learning difficulties. This may also...

Media Academy Cymru Education and Training Cardiff and Barry - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith At Media Academy Cymru (MAC,) we offer a range of BTEC creative courses, which are a bespoke alternative to mainstream education for students. Our vision is that all children and young people in Wales are safe and given opportunities to live meaningful lives. We believe that there should not be...

Mini First Aid Swansea, The Vale and Valleys - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ein henwau yw Lowri a Ryan. Mae’r ddau ohonom yn feddygon yn yr ardal leol. Rydym yn darparu: - Dosbarthiadau cymorth cyntaf babi a phlentyn. Mae’r dosbarthiadau yn addas ar gyfer rhieni, teuluoedd, gofalwyr plant neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu cymorth cyntaf. Mae'r dosbarthiadau yma...

Pontarddulais Little People Flying Start - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a Flying Start facility which is situated in Pontarddulais School we offer a morning session 9-11.30 and an afternoon session 1-3.30 pm this is five days a week, term time only.

Remote First Aid and Pre-Hospital Training Ltd - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Remote First Aid & Pre-Hospital Training provides a professional First Aid & Health & Safety Training Service. With over 35 years of training and over 40 years of experience dealing with casualties. Our dedicated trainers provide a seven-days a week training service subject to minimum numbers....

Traveller Education Service (EMTAS) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

We encourage Travellers to take full advantage of education opportunities. We work to raise the attainment and attendance of Gypsy and Traveller pupils. We work in partnership with parents to ensure that they are aware of their rights and responsibilities towards their children's education. We ...

Twinkl Cymru - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae gan Twinkl Wales gasgliad amrywiol o adnoddau addysgu ar gyfer cefnogi plant o bob oed. Dyluniwyd ein holl adnoddau i gefnogi'r Cwricwlwm ar gyfer Cymru a datblygiad y Gymraeg. P'un a ydych chi'n athro, yn rhiant neu'n aelod o'r uwch dîm arweinyddiaeth, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i...

The Daily Mile - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Datblygwyd The Daily Mile gan Elaine Wyllie MBE pan oedd hi’n Bennaeth Ysgol Gynradd St Ninian yn Stirling, ym mis Chwefror 2012. Ers 2016, mae Milltir y Dydd wedi tyfu ledled y byd a helpu miliynau o blant i fod yn actif bob dydd. Nod The Daily Mile yw gwella lles ac iechyd corfforol,...

Valley Training and Consultancy Ltd - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide training & consultancy for companies, organisations or individuals on various subjects covering: health & social care, management & career development. We can provide Accredited Training as well as Non-Accredited Training. We provide a bespoke service to your Company and will develop...

Yr Ysgol Ddrymio - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Gallwn eich helpu i greu band ysgol newydd gan ddefnyddio drymiau ysbwriel, offerynnau taro a lleisiau. Yn cynnwys cynlluniau gwersi wythnosol o; rhythmau bywiog a chanu caneuon gwreiddiol hwyliog i gyfoethogi iaith, deheurwydd a sgiliau cymdeithasol. Datblygu syniadau newydd ar gyfer...