Ffrangeg a Sbaeneg - Addysg


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnal dosbarthiadau Ffrangeg a Sbaeneg hwyliog i blant ar-lein ac yn bersonol yng Nghaerdydd a Chasnewydd.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni plant ifanc (0-11 oed), meithrinfeydd, ysgolion.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £5 y dosbarth i rieni unigol
Taliadau amrywiol ar gyfer ysgolion cynradd a meithrinfeydd

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Un rhyw Un


Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

8am-8pm