Sasha Smith - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/08/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cardiff.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 9 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 9 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I look after children in my home, I also do school pickups and drop offs (Ysgol Berllan Deg)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Parent/ grandparents looking for child care

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

I am open to anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. 8-5.30 Monday - Friday

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Ysgol Berllan deg

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

  Ein costau

  • £5.50 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
I have a front and back garden
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
My family are welsh speaking and I am associated with ysgol Berllan deg and ysgol Bro Edern
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
  • Ysgol Y Berllan Deg

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch