Happy Childcare - Emma and Paul Grant - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/05/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Pentwyn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 12 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 12 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Emma is a Registered Childminder with 19 years experience and a CACHE Level 3 Certificate in Childminding Practice, also a level 5 Diploma in Leadership and Management in Children's Care, Learning and Development. In addition Emma is also a Nutritional Therapist, Hypnotherapist and Parenting Coach/Counsellor and Author of the Parenting book series;
'The Confident Parents Guide to Raising a Happy, Healthy & Successful Child' and
'The Powerful Proactive Parent’s Guide to Present Parenting.'
Emma & Paul are a husband and wife childminding partnership who have references from all the parents that have used their services. Reviews can be found on their business page Happy Childcare Pentwyn https://www.facebook.com/pg/EmmandPaulGrant

We now offer pick up and drop off to/ from Bryn Celyn, St David's and St Bernadette's and Pen Y Groes Pentwyn including flying start Pentwyn.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi
  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 17:00
Dydd Mawrth 08:00 - 17:00
Dydd Mercher 08:00 - 17:00
Dydd Iau 08:00 - 17:00
Dydd Gwener 08:00 - 17:00

  Ein costau

 • £45.00 per Diwrnod - £10 school pick up / drop off - £5 additional hours

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We have a spacious front and back garden with a large veranda canopy for all weather play.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Two small dogs and lots of fish.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • All Saints C/W Primary
 • Bryn Celyn Primary School
 • Glyncoed Primary
 • Howardian Primary School
 • Llanedeyrn Primary School
 • Pontprennau Primary School
 • Springwood Primary School
 • St Bernadettes Primary School
 • St David's C/W Primary School
 • St Philip Evans Primary School
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes
 • Ysgol Y Berllan Deg
 • I travel by car and walking for school runs.Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch