Rachel Duckitt - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/01/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cardiff.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 6 misoedd a 12 blynyddoedd. Monday, Tuesday, Wednesday vacancies.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I offer a friendly, caring, homely and safe environment for children within my home in Rhiwbina. I offer day care, wrap around and before and after school at Llanishen Fach Primary.

I have a wide range of toys for the children to play with in my home, we also paint, draw, bake and make crafts. I have a large enclosed garden for outdoor play.
I take the children to local toddler groups, parks, libraries, soft play and farms.

Breakfast, lunch, snacks and drinks are included in my fees, along with any outings.

My qualifications include Paediatric First Aid, Level 2 Food Hygiene, Health and Safety Awareness, Safeguarding and Advanced Behaviour Management.

I hold all the relevant DBS certificates and insurances and I am a member of PACEY.

Please contact myself if you have any queries or questions.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Childcare for 6 months to 12 year olds who are looking for a home based childminding environment.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. I also offer ad-hoc childcare in the holidays, please call to discuss this is more detail.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. To Llanishen Fach Primary School, Rhiwbina, Cardiff

Dydd Llun 07:45 - 17:30
Dydd Mawrth 07:45 - 17:30
Dydd Mercher 07:45 - 17:30
Dydd Iau 07:45 - 17:30

Occasional or emergency cover outside of my normal working hours.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £6.00 per Awr - Min charge of £48 per day. Wrap around care - £7 before school and £13 after.

Please call to discuss.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Large enclosed rear garden.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Two guinea pigs
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Llanishen Fach Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
 Hygyrchedd yr adeilad