Aunty Ally's House - Bae Colwyn - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 28/05/2023.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Colwyn Bay.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Ar ôl ysgol 5-12 oed

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Gofal plant dyddiol i blant 0-12 oed. Rydym yn cynnig amgylchedd hwyliog a chyfeillgar mewn lleoliad cartrefol. Mae’r dysgu’n cael ei arwain gan y plant, ac maent yn dysgu trwy chwarae ac archwilio.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant 0-12 oed

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Unrhyw un


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydol y flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £45.00 per Sesiwn - yn cynwys cinio a the ysgafn

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
.
Man tu allan
mae gennym le chwarae awyr agored hyfryd yn ogystal â mynediad i barciau a’r traeth
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
mae gennym ddwy gath a chrwban
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Sant Joseph

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Croeso i fwydo ar y fron
  • Cyfleusterau newid babanod