RNIB - Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc (o enedigaeth i 25 oed) sy'n ddall neu â golwg rhannol, gan gynnwys y rhai ag anghenion cymhleth, a'u teuluoedd ledled Cymru.
https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/education-and-learning/education-for-young-people/young-people/

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc (o enedigaeth i 25 oed) sy'n ddall neu â golwg rhannol, gan gynnwys y rhai ag anghenion cymhleth, a'u teuluoedd ledled Cymru.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Ydy, fe all unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc (o enedigaeth i 25 oed) sy'n ddall neu â golwg rhannol, gan gynnwys y rhai ag anghenion cymhleth, a'u teuluoedd ledled Cymru.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad