Nant Coch Church Babies and Toddlers Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Cysylltwch â'r grwp am fwy o wybodaeth. Ar gau yn ystod gwyliau ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

It's for parents and carers of Babies and Toddlers aged 0 - 3, until they are eligible for school nursery.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fwy o wybodaeth.
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

68 Fields Park Road
Allt-Yr-Yn
NP20 5BHDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Dydd Mawrth 10:00 11:45 a 13:00 14:45


Ar gau yn ystod gwyliau ysgol.