Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Katie Tyler - approved home childcare provider (Nanny) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Parents/Carers in the Vale looking for childcare in their own home.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - To be discussed with parents/carers

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad