Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Chwarae i Ddysgu yw ein dull o annog plant 3-7 oed i ddysgu sgiliau symud allweddol.

Credwn fod annog datblygiad corfforol yn gynnar yn hanfodol i feithrin mwynhad gydol oes neu chwaraeon a chenedl iachach.

Mae datblygiad corfforol (neu lythrennedd corfforol) yn ymwneud ag annog twf sgiliau echddygol – fel rhedeg, neidio, dal a chicio – yn ogystal â sgiliau trin a thrafod llai, cain fel adeiladu bloc a llawysgrifen.

Mae helpu plant i ddatblygu egni a brwdfrydedd dros symud yn rhoi hyder iddynt a dechrau gwych mewn bywyd. Mae'n darparu sylfaen gadarn i blant barhau yn eu taith chwaraeon – a'r cam nesaf yw Aml-Sgiliau a Chwaraeon Campau'r Ddraig.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fanylion

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use this resource.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Welsh Institute Of Sport
Sophia Gardens
Cardiff
CF11 9SWDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad