Central Library Story Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Dydd Iau 11am-11.45am

Mae annog plentyn i fwynhau darllen o oedran ifanc yn effeithio'n gadarnhaol ar ei ddatblygiad ac mae’n eu helpu i wella ei gyflawniad addysgiadol. Mae hefyd yn ffordd ragorol o gael hwyl a sbri i blant a’u teuluoedd.

Mae Clybiau Stori'n amgylchedd llawn gwybodaeth a chyffro i helpu rhieni i gynnal diddordeb eu plant cyn ysgol mewn darllen. Dewch i un o’n llyfrgelloedd sy’n cymryd rhan i gwrdd â ffrindiau, i wneud ffrindiau ac i fwynhau gweithgaredd difyr am ddim gyda'ch plentyn gan eu hannog i fwynhau darllen ar hyd eu hoes.

Ym mhob Clwb Stori mae modd i blant a’u gofalwyr ganu caneuon a rhigymau, gwrando ar storïau a mwynhau gweithgaredd crefft cysylltiedig â thema stori'r wythnos, ac mae’r cyfan yn rhad ac am ddim.

Dim ond yn ystod y tymor mae Clwb Stori’n cael ei gynnal.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Central Lending Library
John Frost Square
Stow Hill
NP20 1PADulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Iau 11am – 11:45am