React Charity - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

React is a dynamic charity working to improve the quality of life for children with life-shortening illnesses living in financially disadvantaged households throughout the UK.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

React supports children and their families by providing specialist, medical, educational and domestic equipment, which is unavailable through local authority funding. Requests are considered for any item deemed a ‘basic or essential need’ which will improve a child’s quality of life.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Applications should be endorsed by a Medical or Healthcare Professional

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

270 Sandycombe Road
270 Sandycombe Road
Richmond
TW9 3NPCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday to Friday: 9am-5pm