Cued Speech Association - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

We are the only charity based in the UK providing family support, training and information to help deaf people see what you’re saying with Cued Speech.

Cued Speech provides the foundation for all other communication interventions for deaf babies, children and adults by making spoken language visual.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We provide information & advice (by phone or email) to families & professionals about using Cued Speech to give visual access to English for:

- deaf babies & deaf children who might benefit from a visual addition to hearing aids or implants or who haven’t yet been implanted.
- babies & deaf children who have no hearing and can’t be implanted, or whose family chooses not to implant (or not yet).
- deaf babies & deaf children who are primarily BSL users but who need access to English for education or literacy, or for communication with hearing people.
- deaf children in schools.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

The Boatshed
Steamer Quay
Totnes
TQ9 5ALDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday,9.00am,5.00pm
Tuesday,9.00am,5.00pm
Wednesday,9.00am,5.00pm
Thursday,9.00am,5.00pm