Cymdeithas y Sgowtiaid - Eryri a Mon - Ardal Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Scowtiaid yn darparu rhaglen gweithgareddau ar gyfer Squirrel Scouts oedran 4 - 6, Beaver Scouts oedran 6 -8, Cub Scouts oedran 8 - 10 a hanner a Scowtiaid oedran 10 a hanner i 14. Hefyd Explorer scouts oed 14 - 18 a Rhyngrwyd Scowtiaid oedran 18 - 25. Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau, gwybodaeth ac ymateb y plant a'r pobl ifanc. Gweler y wefan isod am fanylion am eich grwpiau lleol.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Cysylltwch am fanylion

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. if support can be provided by parents/carers
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Amseroedd yn amrywio o Grwp i grwp