Nofio gyda Sarah a Saesneg gyda Sarah - Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Gwersi nofio i blant (uchafswm o 6 ym mhob gwers yn Ysgol Rydal Penrhos - Cyrsiau Gwyliau Dwys )
www.SwimwithSarah.co.uk

Mae Sarah hefyd yn rhoi gwersi Saesneg (ar lein) fel ail iaith (paratoad ar gyfer arholiadau Caergrawnt, TOEIC and IELTS). www.englishwithsarah.co.uk. Yn ogystal mae Sarah yn tiwtora Cyrsiau Saesneg gartref

Rwyf yn athrawes nofio a nofio anabledd gyda chymhwyster ASA lefel 2. Rwyf hefyd yn cynnal cyrsiau BA, DipTESOL a DipSpanish a NVQ Gofal Plant ac Addysg a NVQ Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer yr henoed. Hefyd Gwobr Genedlaethol Achub mewn Pwll ar gyfer Athrawon a Hyfforddwyr nofio.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant ac Oedolion dysgu nofio.
Pobl sydd eisiau dysgu neu wella eu Saesneg

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch a Sarah am ragor o fanylion - sarahmargaretkentish@gmail.com

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall pawb gysylltu yn uniongyrchol

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Gweler y wefan am fanylion.