Hannah's Little Lions Childminding - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/03/2023.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Bridgend.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 16 blynyddoedd. Please contact me to find out about current vacancies.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

A Childminder based in North Cornelly, I have been operating Little Lions since 2014. We follow a play based curriculum with inspiration from Hygge practices and the Curiosity approach. We love to be outside and explore, visiting local woods, parks, playgrounds, beaches and playgroups. Children are allowed to choose how they wish to spend their time and activities are child led and adaptable. Good in all areas on recent CIW Inspection with no areas of improvement. Fully safeguarding and paediatric trained. 5* Food rated by Food standards agency.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Care is provided from 0-16 with wrap around care available for West Park School in Porthcawl. The setting is open from 7.30am - 5.30pm, Monday to Friday.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use the service, however referrals can also be made and funded through a number of schemes including Flying Start and Families First


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. The setting is open 46 weeks of the year; we close at Christmas, 2 weeks in the summer and 2 additional weeks. We are also shut all bank holidays. No payment is required for any days in which the setting is not open.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Wrap around care is provided to West Park school in Porthcawl. This runs from 7.30am until 17.30pm

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £5.00 per Awr - Lunch and milk/formula to be provided by parents. Snacks, breakfast and Dinner provided at cost

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £2.50 - Dinner

Wrap around care is provided at a set fee of £7.50 for a morning session and £12.50 for afternoon which includes either dinner or a snack.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Training provided by the local care team is taken up regularly.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Through training
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
As provided by the local authority.
Man tu allan
Full garden access includes playframe, swing, slide, resources, gardening area and water play
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
All equipment to be provided by parents.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 family friendly indoor cats
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Whilst I am only able to speak English we do not discriminate between languages and will work with the parents to the best of our ability to provide care for a child who is not English speaking.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • West Park Primary
  • Collection/drop off can be provided as long as no adverse effect on children within my care.Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Croeso i fwydo ar y fron
  • Cyfleusterau newid babanod