Abergele Youth Shed - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae ‘Abergele Youth Shed’ yn grŵp ieuenctid ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Lle gallant dod i gymryd rhan mewn sesiynau creadigol; i ennill sgiliau, gwneud ffrindiau, ymlacio a chael hwyl.

Cysylltwch am fwy o fanylion a allwch ddilyn ni ar ein tudalennau Facebook a Instagram.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Pobl ifanc 11 - 25 oed

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un fynychu ond mae angen llenwi ffurflen ganiatâd rhieni

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Gellir gwahaniaethu’r dysgu a darpariaeth y gweithgareddau lle bo’r angen.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Gweler y wefan am fanylion