Gofal Plant Craig y Don - Amy Jennings - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 22/10/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Llandudno.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Gwarchod Plant Craig-y-Don. Nôd Gofal Plant Craig-y-Don yw darparu awyrgylch diogel, hapus, cartrefol, ysgogol sydd yn annog plant i ddysgu a darganfod trwy ystod eang o weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer anghenion bob plentyn unigol. Bydd cyfleoedd chwarae, rhai wedi eu strwythuro a chyfleodd chwarae rhydd, sy'n hybu datblygiad y plentyn. Rwyf yn nôl a danfon o Ysgol Craig-y-Don.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Pawb


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Ar gau gwyliau banc

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Efallai, cysylltwch i drafod
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Craig Y Don
  • Meithrinfa dydd a grwp chwarae lleol - cysylltwch am fanylionCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch