Clwb Allysgol Corneli Sger Out Of School Club - Clwb ar ôl ysgol

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/08/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 40 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 24 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children 3 - 11 years old

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

ar gael i bawb


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 15:00 - 18:00
07:30 - 09:15
07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 15:00 - 18:00
07:30 - 09:15
07:30 - 18:00
Dydd Mercher 15:00 - 18:00
07:30 - 09:15
07:30 - 18:00
Dydd Iau 15:00 - 18:00
07:30 - 09:15
07:30 - 18:00
Dydd Gwener 15:00 - 18:00
07:30 - 09:15
07:30 - 18:00

Clwb Brecwast 7.30-9.15Clwb ar ol ysgol 3-6Clwb Gwyliau 7.30-18.00

  Ein costau

 • £10.00 per Awr - Holiday Club hourly rate
 • £10.50 per Sesiwn - 3pm - 6pm
 • £9.50 per Sesiwn - Additional siblings
 • £40.00 per Sesiwn - Holiday Club
 • £4.50 per Sesiwn - Breakfast Club

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Safle'r ysgolion, cord wig, cae, astro turf, lar, gardd, begin baw, tywod a chwarae dwr.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Bridgend 3-4yrs 30 hours Childcare Offer places available in Holiday Club
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith

Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Afon Y Felin Primary School
 • Corneli Primary
 • Ysgol Y Ferch O'r Sger

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

 • Speak to setting

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Corneli Children's Centre
Greenfield Terrace
North Cornelly
CF33 4LWDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad