Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Sesiynau nofio am ddim i blant a phobl ifanc - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Oeddech chi’n gwybod ein bod yn cynnig sesiynau nofio am ddim i rai dan 16 oed ym mhob un o’n safleoedd nofio? Mae archebu yn hanfodol drwy wefan, app Ffit Conwy neu dros y ffôn.
Am fanylion unrhyw sesiynau ychwanegol, ffoniwch 0300 456 95 25 neu ewch i’r dudalen Facebook
Rhaid i oedolyn fynd i’r dŵr gyda phlant dan 8 oed. Cysylltwch â’r pwll am fanylion y gymhareb.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Canolfan Nofio Llandudno: dydd Sadwrn 11.00am - 12.00pm
Canolfan Hamdden Colwyn: dydd Sul 2.00pm - 3.00pm
Canolfan Hamdden Abergele: dydd Gwener 4.45pm - 5.45pm
Pwll Nofio Llanrwst: dydd Sadwrn 12.45pm - 1.30pm

Am fanylion unrhyw sesiynau ychwanegol, ffoniwch 0300 456 95 25 neu ewch i’r dudalen Facebook