Canolfan Dinorben - Awr o Hwyl - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Sesiwn galw heibio i blant o bob oedran. Agored i bob teulu.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Cefnogi Teuluoedd yn Nwyrain Conwy – Rydym ni’n dîm o Weithwyr Teulu yn Nwyrain Conwy. Mae’r ardal yn cynnwys: Abergele, Pensarn, Belgrano, Towyn, Kinmel Bay, Groes, Llannefydd, Llansannan and Llanfair TH.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Agored i bob teulu

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Faenol Avenue
Abergele
LL22 7HTCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Dydd Mercher:ar ol ysgol - 4.30pm
Tymor ysgol yn unig