Pop in and Play Maendy Primary School - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Ymunwch a ni ar gyfer canu, gweithgareddau chwarae blêr, byrbrydau iach a sesiynau hwyl.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

I deuluoedd gyda phlant 0-4 oed.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can attend with childcare aged 0-4.






Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

9.30-10.30 Thursday