Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch y Coed - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 27/09/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 20 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 20 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Cylch y Coed yn Cylch Meithrin sydd wedi cofrestru gyda AGC. Rydym yn darparu gofal plant sesiynol i blant rhwng 2 a 5 mlwydd oed.

Mae'r Cylch yn darparu tair awr o gofal i hyd at 20 o blant yn mhob sesiwn. Rydym yn cynnal sesiynau boraeau Llun i Gwener 9:15-12:15. Gall plant ymuno a'r cylch o dau mlwydd oed hyd at iddynt dechrau ysgol llawn amser yn 4 mlwydd oed. Mae'r cylch yn bwydo i Ysgol Cynradd lleol - Ysgol y Wern yn Llanishen. Darparwyd gofal cofleidiol i sesiynau meithrin prynhawn y ysgol yma.

Rydym yn darpariaeth dim er elw a'n nod yw i ddarparu gofal plant rhad o ansawdd uchel i'r gymuned lleol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae cylch y Coed yn Meithrin Cymraeg cynhwysol sy'n derbyn plant rhwng 2 a 5 mlwydd oed o'r ardal lleol (Cyncoed, Llanishen, Thornhill, Rhiwbina, Pentwyn, Roath, Penylan a Llanedyrn)

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae Cylch y Coed ar gael i bob teulu. Ebostiwch cylchycoed@gmail.com am fwy o wybodaeth


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Rydym yn darparu gofal cofleidiol i Ysgol y Wern

Dydd Llun 09:15 - 12:15
Dydd Mawrth 09:15 - 12:15
Dydd Mercher 09:15 - 12:15
Dydd Iau 09:15 - 12:15
Dydd Gwener 09:15 - 12:15

  Ein costau

 • £19.75 per Sesiwn - £19.75 y sesiwn 0.25c am byrbryd iachus

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

 • £0.25 - Snack per session
 • £9.00 - Wraparound fee

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

 • Rydym yn darparu gofal cofleidiol i sesiynau Meithrin Prynhawn ysgol y Wern

 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Westminster Crescent
Cardiff
CF23 6SEDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad
 • Cyfleusterau newid babanod

 Amserau agor

Monday - AM session 9:15 - 12:15 PM session 13:00pm - 16:00pm
Tuesday - AM session only 9:15am - 12:15pm
Wednesday - AM session 9:15 - 12:15 PM session 13:00pm - 16:00pm
Thursday - AM session only 9:15am - 12:15pm
Friday - AM session only 9:15am - 12:15pm